Kako s prihranki ustvariti višjo donosnost

“Dajmo že nekaj storiti, da si bomo lahko končno privoščili tisti avto.” “Otroku moramo naložiti nekaj denarja, da si bo enkrat lahko kupil stanovanje.” “Treba bi bilo dati nekaj na stran za čas po upokojitvi.” “Podedovala sem nekaj denarja in bi ga rada pametno naložila, da se oplemeniti.” Te izjave predstavljajo ene od najpogostejših situacij, v katerih se ljudje odločajo za vlaganje v vzajemne sklade.

KAKO S PRIHRANKI USTVARITI VIŠJO DONOSNOST

Ljudje smo si zelo različni in tako smo različni tudi kot vlagatelji. Že stari Grki so imeli rek: »Spoznaj se.« Ali veste, kakšna so vaša finančna načela in kakšen varčevalec ste? Koliko tveganja ste pripravljeni sprejeti? Ali ste kot vlagatelj nagnjen k tveganju? Ali lahko prenesete večja nihanja na trgu ali pa vam bodo obdobja padanja vrednosti, povzročala prevelik stres?

Vsak vlagatelj ima svoj vlagateljski profil. Pri identifikaciji svojega profila morate upoštevati svojo »subjektivno« nagnjenost k tveganju (oziroma koliko bi si želeli tvegati) in hkrati tudi svojo »objektivno« sposobnost tvegati (koliko tveganja si glede na svoje finančno in socialno stanje realno lahko privoščite).

Tipi vlagateljev

Poznamo več tipov vlagateljev.

  • Zelo previden vlagatelj se je pripravljen izpostaviti le zelo majhnim nihanjem svojega premoženja. Njegov primarni naložbeni cilj je ohraniti vrednost svojega premoženja. PRIMERNA NALOŽBA: kombinacija skladov denarnega trga in skladov obvezniških trgov, s poudarkom na skladih denarnega trga.
  • Previden vlagatelj lahko svoja sredstva izpostavi manjšemu tveganju, a se ne želi izpostaviti večjim nihanjem svojega premoženja. Njegov naložbeni cilj je običajno povprečna rast vrednosti premoženja. PRIMERNA NALOŽBA: kombinacija skladov denarnega trga, skladov obvezniških trgov in mešanih skladov.
  • Zmerni vlagatelj lahko svoja sredstva izpostavi zmernemu tveganju. Za doseganje nadpovprečnih donosov se je v obdobju enega leta pripravljen soočiti tudi z zmernimi padci svojega premoženja. PRIMERNA NALOŽBA: mešani skladi in skladi delniških skladov s poudarkom na mešanih skladih.
  • Dinamičen vlagatelj lahko svoja sredstva izpostavi visokemu tveganju. Za doseganje nadpovprečnih donosov se je pripravljen soočiti tudi z večjimi nihanji svojega premoženja. PRIMERNA NALOŽBA: skladi delniških skladov, delniški skladi razvitih trgov in delniški skladi razvijajočih trgov s poudarkom na delniških skladih razvitih trgov.
  • Zelo dinamičen vlagatelj je nadpovprečno naklonjen tveganju. Za doseganje nadpovprečnih donosov se je pripravljen soočiti tudi z izrazitimi nihanji svojega premoženja. PRIMERNA NALOŽBA: delniški skladi razvitih trgov in delniški skladi razvijajočih trgov.

Drugi zelo pomemben dejavnik, ki ga je potrebno upoštevati pri izbiri varčevanja in ki do velike mere tudi vpliva na tip vlagatelja, je njegova starost. V različnih obdobjih življenja, ljudje vstopamo v različne življenjske situacije in v teh situacijah imamo različne potrebe in želje, ki so povezane z zagotavljanjem sredstev.

Od starosti in potreb ter želja vlagatelja je odvisna ročnost vlaganja. Ročnost je obdobje v katerem se je vlagatelj pripravljen odreči določenemu delu sredstev in jih vložiti v sklad z namenom plemenitenja. Potrebno pa je poudariti, da so vzajemni skladi bolj primerni za dolgoročnejša varčevanja.

Rezultati vlagateljev po svetu v zadnjih nekaj desetletjih kažejo, da so vlagatelji, ki so prihranke v vzajemne sklade nalagali periodično, enakomerno in dolgoročno, v povprečju ustvarili precej višjo donosnost od vlagateljev, ki so nalagali, običajno šele po visokih rasteh, enkratne večje zneske.

Sonja Lovše Bambič, 29. 7. 2022

O avtorju: Sonja Lovše Bambič

Finančna svetovalka z večletnimi izkušnjami, ki je v družbi Generali Investments (prej KD Skladi) zaposlena že od leta 2005. Z vlagatelji ustvarja dolgoročni odnos, ki temelji na zaupanju, strokovnosti, transparentnosti, doslednosti in etičnosti. Vsak dan se srečuje z načrtovanjem strankinih finančnih pričakovanj in plemenitenjem njihovega premoženja.