Kako reagirati ob padcu delniškega trga?

Dejstvo je, da tečaji delnic in tudi drugih finančnih naložb nihajo. Ta pojav je sestavni del vlaganja na dolgi rok, je normalen in pričakovan. Prav tako je normalno in pričakovano, da kot vlagatelji ne vemo koliko, kdaj in v katero smer bo trg zanihal – v pozitivno ali negativno.

 

Zato je zelo pomembno, da razumemo, kako trgi delujejo in da se trendi na dolgi rok vedno obrnejo navzgor oziroma v pozitivno smer. Ta obrat je posledica dejstva, da se svet neizogibno razvija, da smo ljudje kreativna bitja, ki vedno znova ustvarjamo nove stvari. Ob razvoju trgi dolgoročno rastejo in ustvarjajo donose, kljub kratkoročnim nihanjem.

 

Zakaj ne čakati boljše priložnosti? Investirajte zdaj, ker je padec delniških trgov začasen in pričakovan pojav.

Vsak dolgoročni vlagatelj se slej ko prej sooči s situacijo, ko delniški trgi padejo. To je ključen trenutek, ki zahteva pravo reakcijo vlagatelja in obvladovanje svojih čustev. Vlagatelj, ki bo ob vstopu v naložbo sprejel sebi ustrezno strategijo, ki bo vključevala pričakovano volatilnost na kapitalskih trgih, bo lažje obvladal svoja čustva in ob padcu vrednosti ne bo sprejel napačnih odločitev, kot je na primer, da bi naložbo prodal po nizkem tečaju in s tem zaklenil izgubo. S tem, ko se na situacijo ne odzovemo čustveno, prihrankom omogočimo priložnost, da se »poberejo« in zopet začnejo rasti. Ko je vrednost delnic nizka, je najslabše, kar lahko vlagatelj stori to, da svoje prihranke proda po nižji ceni. V takem obdobju zato priporočamo umirjeno reakcijo ali celo dodaten vložek, ki bo na dolgi rok eksponentno povečal prihranke.

 

Oglejte si izsek iz našega webinarja in odkrijte, kako nihanje delniških trgov vpliva na vaše prihranke