Kako postopno in počasi spremeniti varčevalne navade?

Od ustanovitve prvega slovenskega vzajemnega sklada je minilo že 28 let, vendar Slovenci še vedno manj kot preostali Evropejci varčujemo v skladih.

 

 

Kljub nizkim oziroma skoraj ničnim obrestnim meram in inflaciji še vedno raje varčujemo v gotovini in depozitih, pa čeprav tako izgubljamo na vrednosti svojih privarčevanih sredstvih. V zadnjih leti tudi pri nas skladi postajajo vedno bolj prepoznavna oblika dolgoročnega varčevanja, slovenska gospodinjstva imajo po statistikah, ki jih zbirata slovensko in evropsko Združenje družb za upravljanje, v vzajemnih skladih še vedno precej manjši delež prihrankov, kot je značilno za primerljive države v Evropi.

Do neke mere je razlog za nezaupanje v druge oblike varčevanja, med katere spadajo tudi vzajemni skladi, slaba finančna pismenost, ki je med drugim posledica naše preteklosti. Namreč srednja in starejša generacija prebivalstva je še vedno pod vplivom socialističnega razmišljanja, ko je država poskrbela za vse. Vendar so ti časi nepreklicno minili. Zdaj smo sami neposredno odgovorni za svojo prihodnjo blaginjo. Socialne spremembe so dejstvo in so posledica drugačnega gospodarskega in družbenega sistema.

Spremeniti moramo varčevalne navade in razpršiti naložbe tudi na druge oblike varčevanja saj samo zavedanje pomena varčevanja ni več dovolj. Zato je potrebno privarčevana sredstva tudi pametno in preudarno investirati. Svoje prihranke moramo bolj optimalno razdeliti med različne oblike naložb, kar nam omogoča doseganje višjih donosov in zastavljenih finančnih ciljev. Ločiti moramo med različnimi finančnimi produkti, ki so nam na voljo in se zavedati, da z depoziti, varčevalnimi računi, skladi denarnega trga ustvarjamo minimalni donos oziroma ohranjamo le realno vrednost denarja, medtem ko dolgoročne cilje lahko zadovoljimo le z bolj tveganimi in bolj donosnimi finančnimi instrumenti, med katere spadajo obveznice, delnice in vzajemni skladi.

Izbor načina varčevanja je seveda odvisen od vsakega posameznika, vsekakor pa je zelo pomembno, da se varčevalec oziroma vlagatelj dobro pouči o tem, kar mu ponuja kapitalski trg. Le ustrezne in strokovne informacije naj bodo osnova za pravo odločitev. Pogosto se namreč zgodi, da tisti, ki se vendarle odločijo za naložbo v finančne produkte, slabo poznajo njihove značilnosti in zakonitosti, zato preveč tvegajo, ker želijo svoje prihranke oplemenititi čim hitreje. Tako so naložbeni portfelji slabo razpršeni, vlagatelji pa se odzivajo predvsem na podlagi namigov in nepreverjenih informacij ter ne opravijo skrbnega pregleda naložbe pred vlaganjem, hkrati pa imajo zelo visoka in nerealne pričakovanja. Zelo pomembno je, da si razporedimo tveganje in vzamemo čas, predvsem pa ne smemo obupati že ob prvem popravku na kapitalskem trgu, saj se moramo zavedati da gre za dolgoročno naložbo.

Postanite finančno pismeni
Razmere nas silijo, da med svoje veščine in znanje uvrstimo tudi finančno pismenost, ki je temelj za uspešno prihodnost posameznika pri investiranju ali varčevanju. Pomena organiziranja in vodenja osebnega proračuna ter splošne finančne pismenosti se večinoma zavedamo vsi, vendar se tega preprosto ne lotimo in ne spremenimo nič, predvsem zato, ker spremembe niso nujno prijetne in preproste. Strah nas je stopiti iz cone udobja, v kateri se počutimo predvsem varno pa tudi udobno. Eden izmed razlogov je tudi ta, da smo dolga leta bili vajeni predvsem konservativnega varčevanja v tradicionalnih bančnih produktih.

Začnite postopoma, z majhnimi spremembami
Kot velja na splošno v življenju, je tudi pri investiranju smiselno začeti z majhnimi spremembami in postopoma, po korakih. Zato je za začetek sprememb naših varčevalnih navad zelo primeren mesečni varčevalni načrt vzajemnih skladov, ki je lahko vstopna točka varčevanje v sklade tudi za vlagatelje, ki še nimajo izkušenj z vlaganjem in niso poznavalci kapitalskih trgov.

Gre za enostavno, transparentno in stroškovno učinkovito obliko varčevanja, ki je lahko lepa dopolnitev klasičnim bančnim produktom. Vlagateljem omogoča istočasno varčevanje v več podskladih, zato so sredstva precej bolje razpršena, kot bi bila sicer, naložba pa je bolj varna in nihanja so manjša. Produkt je dostopen vsakomur, saj na začetku ne potrebujete enkratnega pologa, varčevanje pa lahko začnete že z nizkimi mesečnimi zneski. Zelo pomembno je, da je produkt prilagodljiv, varčevanje pa nima nobene časovne omejitve in ga lahko prekinete kadarkoli. Prav tako lahko spreminjate višino mesečnega zneska in na ta način prilagajate varčevanje vaši trenutni življenjski situaciji. Redna mesečna vplačila v varčevalni načrt skladov nam zagotavljajo doseganje optimalnejše povprečne nakupne vrednosti enot premoženja in s tem večjo možnost doseganje višjih donosov.

 

 

O avtorju: Dragana Veljić Pecman

Finančna svetovalka