Kako lahko z varčevalnim načrtom dosežete cilj

Obresti na bančne vloge in depozite so že nekaj časa skoraj nične. Obenem banke uvajajo ležarine za večje vsote na bančnih vlogah in depozitih. Del prihrankov je v takšnem obdobju dobro usmeriti v naložbe, kjer je mogoče ustvariti donos in ohranjati vrednost svojega premoženja. Ena izmed takšnih možnosti so naložbe v vzajemnih skladih oziroma varčevanje v varčevalnem načrtu.

 

 

Kaj je varčevalni načrt?

Varčevalni načrt je enostavna in stroškovno učinkovita oblika dolgoročnega varčevanja. Zveni zelo preprosto. V resnici tudi je, zato tako dobro deluje za najrazličnejše profile varčevalcev – od tistih, ki želijo samo malo oplemenititi redne prihranke, do tistih, ki zasledujejo večje življenjske cilje. Pomaga vam, da se z rednimi mesečnimi vplačili izognete pastem hitrih finančnih odločitev in s tem pridobite številne prednosti. Primerno je za vse, ki želijo z relativno nizkimi mesečnimi vplačili privarčevati primeren znesek sredstev. Vse je odvisno od vaših finančnih zmožnosti.

Kakšne so prednosti varčevalnega načrta?

Varčevanje z varčevalnim načrtom je fleksibilno in prilagojeno vašim finančnim zmožnostim. Varčevalni načrt vam omogoča plemenitenje sredstev z rednimi mesečnimi vplačili v poljubne sklade. Redno vplačevanje, ki kar v največji meri izkorišča učinek dobrega povprečja, je ena od pomembnih prednosti varčevalnega načrta. Sami namreč določite mesečni znesek, ki ga lahko pogrešate, in dobo varčevanja. Tako sami narekujete tempo svojega varčevanja in doseganja začrtanih finančnih ciljev. Varčujete lahko že s 30 EUR mesečno. Priporočamo vam, da varčujete vsaj 5 let, da izkoristite prednosti dolgoročnega varčevanja.

Vložena sredstva rastejo znotraj podskladov krovnega sklada in vam ob dolgoročnem vlaganju omogočajo, da prihranite pri vstopnih stroških (v primerjavi z občasnimi enkratnimi vplačili). Za vložen denar skrbijo naši strokovnjaki. Če se vam v življenju pojavijo nepričakovane težave, lahko vplačevanje tudi začasno prekinete. Privarčevana sredstva niso vezana in jih lahko po potrebi kadar koli dvignete.

Koliko varčevalnih načrtov ima lahko posamezen vlagatelj?

Vlagatelj ima lahko istočasno odprtih več varčevalnih načrtov in lahko kadarkoli odpre dodatnega. Priporočljivo je, da se posvetuje s finančnim svetovalcem o smotrnosti več varčevalnih načrtov, saj fleksibilnost znotraj enega varčevalnega načrta omogoča prilagajanje glede na vlagateljeve potrebe.

 

Za konec bi rada še poudarila, da vedno zelo veliko pozornosti namenjamo piramidi finančnega premoženja vsakega posameznika. Skrbimo za zdravo finančno sliko vlagatelja in poudarjamo, da je varčevanje v skladih le ena izmed oblik plemenitenja premoženja. Posameznik mora imeti na voljo dovolj sredstev za vsakodnevne potrebe, denar naj ima naložen tudi v drugih oblikah finančnih naložb, kot so zavarovanja, bančne vloge in podobno.

Ko se odločite za dolgoročno varčevanje je varčevalni načrt prvi pomemben korak. Zato prepustite pripravo načrta strokovnjakom, ki vas bodo usmerili, kako lahko na najbolj preudaren način pridete do cilja.

 

 

O avtorju: Sonja Lovše Bambič

Finančna svetovalka z večletnimi izkušnjami, ki je v družbi Generali Investments (prej KD Skladi) zaposlena že od leta 2005. Z vlagatelji ustvarja dolgoročni odnos, ki temelji na zaupanju, strokovnosti, transparentnosti, doslednosti in etičnosti. Vsak dan se srečuje z načrtovanjem strankinih finančnih pričakovanj in plemenitenjem njihovega premoženja.