Kako je lahko volatilnost delniškega trga vaša priložnost

Volatilnost je stopnja, s katero cena delnice v določenem obdobju narašča ali pada. Večja volatilnost cen delnic pogosto pomeni večje tveganje in vlagatelju pomaga oceniti nihanja, ki se lahko zgodijo v prihodnosti. In če cena delnice v kratkem času hitro niha in dosega nove najvišje in najnižje vrednosti, velja, da je zelo volatilna. Če pa se cena delnice giblje višje ali nižje počasneje ali ostane razmeroma stabilna, se reče, da ima nizko volatilnost.

 

 

Kaj povzroča volatilnost cen delnic?

  1. Politični in gospodarski dejavniki

Vlade imajo pomembno vlogo pri regulaciji panog in lahko vplivajo na gospodarstvo, ko sprejemajo odločitve o trgovinskih sporazumih, zakonodaji in politiki. Gospodarski podatki prav tako igrajo vlogo, saj ko gre gospodarstvu dobro, se vlagatelji običajno odzovejo pozitivno.

  1. Obrestne mere

Dogajanje v centralni banki neposredno vpliva na tečaje delnic. Centralne banke določajo obrestne mere in jih redno spreminjajo, da stabilizirajo gospodarstvo. Višja obrestna mera bo seveda pomenila, da bodo morala podjetja plačati več za posojila, posledično pa bodo imela manjše dobičke, kar bo znižalo cene delnic. Nasprotno, pa nižje obrestne mere pomenijo, da si lahko podjetja izposodijo denar pri bankah za veliko nižje stroške, s čimer prihranijo svoj denar in ustvarijo večji dobiček. V tem primeru bo cena delnice rasla.

  1. Aktualni dogodki, ki vplivajo na delniški trg

Na borzo vplivajo tudi novice in drugi aktualni dogodki. Dogodki, ki vplivajo na borzo, vključujejo vse politične nemire, državljanske vojne, epidemije, teroristične napade in podobno. Zaradi vseh teh dogodkov bodo tečaji delnic padli oz. vplivali na volatilnost trga.

Volatilnost lahko pomeni priložnost

Volatilnost ni vedno slaba, saj včasih zagotovi vstopne točke, ki jih lahko vlagatelji izkoristijo. Volatilnost trgov navzdol ponuja vlagateljem, ki verjamejo, da bodo trgi dolgoročno dobro delovali, možnost nakupa dodatnih delnic podjetij, ki so jim všeč, vendar po nižjih cenah. Pomembno je tudi gledati na dolgi rok, saj so dolgoročni vlagatelji manj zaskrbljeni zaradi volatilnosti, kajti na dolgi rok se volatilnost izniči. Poleg tega pa je treba imeti portfelj vedno primerno razpršen in primeren našemu nagnjenju k tveganju, ročnosti varčevanja in ostalim željam.

Mesečno varčevanje

Ena boljših strategij za vlaganje v vzajemne sklade je periodično (mesečno) varčevanje, saj s tem zmanjšate tveganje in volatilnost. Gre za učinek povprečne cene. To pomeni, da vlagatelj, ki vsak mesec nakaže enak znesek v izbrani sklad, bo včasih dobil več, včasih manj enot. Dolgoročno bo pa lahko ustvaril boljši donos, kot če skuša uloviti najugodnejši trenutek za vplačilo.

Ni nenavadno, da vas skrbijo obdobja ko je na trgu prisotna volatilnost. Toda spomnite se, da so spremembe cen vrednostnih papirjev običajen pojav na kapitalskih trgih.

 

 

O avtorju: Petra Lamut Kolenac

Finančna svetovalka