Kako in kdaj začnemo varčevati za otrokovo prihodnost?

Zgodnje finančno načrtovanje za otroka je zelo pomembno, saj lahko bistveno pripomore za finančno brez skrbnejše življenje. Če boste finančne odhodke pravilno načrtovali, jih boste v prihodnje tudi lažje obvladovali. Ustrezno načrtovano varčevanje pa bo pri tem imelo najpomembnejšo vlogo.

Načrtovanje večjih stroškov
Tistim, ki tega nimajo urejenega načrtovanja večjih stroškov, je kasneje težko načrtovati večje stroške. Eden od najpomembnejših varčevalnih ciljev za starše je zagotovo izobrazba njihovih otrok. Čeprav redni študij v Sloveniji sicer velja za brezplačnega, še zdaleč ni tako. Vsi stroški, ki jih študij potegne za sabo, namreč močno obremenijo denarnice staršev oziroma celoten družinski proračun. Pomisliti morate na najemnino za študentsko stanovanje ali sobo v študentskem domu, vpisnino, mesečno vozovnico za vlak ali avtobus, prehrana, tekoče stroške in žepnino. Stroški se še bistveno povečajo, če se talentirani in ambiciozni študent odloči za študij v tujini. Kot starš ste postavljeni pred dejstvo, da morate sami poskrbeti za šolanje svojega otroka, da bo lahko študiral, kar si bo želel in da bo dosegel zastavljene cilje, kar se tiče študija in same izobrazbe. Žal so danes štipendije precej redke, zato otroci namreč brez finančne pomoči staršev ne bodo mogli študirati. Seveda ni smiselno pričakovati, da bi študij v prihodnosti stal manj kot danes. Še več, realno lahko pričakujemo, da bo vedno dražji in vse kaže na to, da bodo v prihodnje študirali le tisti, ki si bodo to lahko privoščili.

Začnite takoj ob otrokovem rojstvu
Starši bi morali čim prej začeti finančno načrtovati za svoje otroke, saj tako dobijo veliko časa, da privarčujejo ciljni znesek z manjšimi vložki. Recimo, če starši začnejo vlagati v izobraževanje svojega otroka takoj po rojstvu, časovni horizont deluje v njihovo korist. Pridobijo približno od 17 do 18 let, preden se otrok odpravi na študij, zato lahko starši vlagajo v bolj tvegane naložbe. To pomeni, da so v tem primeru dobra izbira delniški vzajemni skladi z višjim pričakovanim donosom in daljšo priporočeno dobo varčevanja.

Ko je časovno obdobje krajše, se lahko starši odločijo za uravnotežene sklade, saj nimajo veliko prostora za tveganje. Ko je otrok star 10 let, naj starši vlagajo v srednje tvegane vzajemne sklade, kjer je tveganje manjše. Posledično so tudi pričakovani donosi nižji in v kombinaciji s krajšim horizontom varčevanja tudi potencialni privarčevani znesek.

Varčevati lahko začnete že z 30 eurov na mesec
V skladih lahko varčujete tudi z manjšimi zneski, postopno mesečno varčevanje vsekakor ne bo tako zelo obremenilo vašega proračuna, kot če bi morali vsa sredstva zbrati naenkrat. Z rednimi mesečnimi vplačili se zmanjša tudi tveganje, da bi na trg prišli v napačnem trenutku, ker enkrat vstopate na trg v času rasti in drugič v času padanja in tako lovite povprečje gibanja tečajev. Prednost varčevanja v skladih je tudi takojšnja dostopnost do vaših prihrankov, kar je pomembno v primeru, če se zgodi, kaj nepredvidenega in boste sredstva potrebovali prej, kot ste načrtovali.

S privarčevanim denarjem otrokom lahko omogočimo boljše šolanje, dostop do zdravstvenih storitev in nasploh več priložnosti za uspeh v življenju. Olajšamo jim lahko marsikatero življenjsko situacijo in jim pomagamo na poti do njihove finančne osamosvojitve.Da bi mladim približali finančne vsebine ter tako povečali njihovo razumevanje in zanimanje za upravljanje z osebnimi financami smo na Instagramu ustvarili profil »Levji delež«. Z informacijami, komentarji in objektivnimi nasveti lahko mladi razvijajo svoje finančne sposobnosti in samozavest ter se med drugim tudi podučijo, kako pomembno je varčevanje, kjer in tudi kdaj začeti varčevati.

O avtorju: Petra Lamut Kolenac

Finančna svetovalka