Kaj se z vašimi prihranki dogaja v vzajemnem skladu?

Vzajemni skladi so vlagateljem na voljo že približno 100 let in predstavljajo enostavno obliko plemenitenja premoženja za široko množico ljudi.

 

Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila vlagateljev. To pomeni, da sklad operira s premoženjem (prihranki) široke množice vlagateljev, katerega družbe za upravljanje v imenu vlagatelja in z namenom povečevanja vrednosti premoženja upravljajo na kapitalskih trgih. Vlagatelji vložijo svoje prihranke v vzajemne sklade z namenom, da bi jih oplemenitili.

Vzajemni skladi vlagatelju omogočijo lažji in stroškovno bolj učinkovit dostop do kapitalskih trgov ter predstavljajo pomemben komplement bančnemu varčevanju in drugim oblikam varčevanja. Tako vam plemenitenje premoženja prek skladov omogoči, da tudi že z majhnimi (mesečnimi) zneski vstopate na finančne trge. Ker so sredstva sklada razpršena v več različnih vrednostnih papirjih, je tveganje vaše celotne naložbe manjše. Premoženje sklada namesto vlagateljev upravljajo strokovnjaki (družba za upravljanje), kar prinaša prihranek pri času in potrebi po znanju. Hkrati pa so ti strokovnjaki strogo regulirani, nadzorovani in usposobljeni.

Plemenititi premoženje v investicijskih skladih je tako zelo transparentno in likvidno, saj lahko svoj znesek izplačate kadarkoli, delno ali v celoti. V vsakem trenutku veste, kaj se z vašimi sredstvi dogaja, hkrati pa jih lahko aktivno prilagajate svojim željam ali življenjski situaciji in prenašate med različnimi skladi znotraj krovnega sklada brez stroška prehoda. To pomeni, da krovni sklad vlagateljem omogoča odlog plačila davka na ustvarjeni kapitalski dobiček do izplačila sredstev na svoj transakcijski račun.

 

Oglejte si izsek iz našega webinarja in odkrijte, kaj se z vašimi prihranki dogaja v vzajemnem skladu.

Celotni posnetek finančnega webinarja z naslovom Netflix, Apple, Google, Amazon in priložnosti za varčevanje se nahaja na tej podstrani.