Kaj nam sporoča rekorden prevzem »kečapa«

Ameriški delniški indeksi so blizu rekordnih vrednosti, saj delniški trgi neprekinjeno rastejo že zadnjih šest do devet mesecev. Ameriške korporacije se sicer »kopajo« v denarju, saj je količina »proste« gotovine, ki jo imajo na računih pri bankah oziroma v nizko donosnih ameriških zakladnih menicah, rekordna. Vendarle bi bilo logično pričakovati, da bo pri rekordnih tečajih prevzemna aktivnost upadala.

"Kečap"Toda pred približno desetimi dnevi je eden najuspešnejših vlagateljev v borzni zgodovini Warren Buffett napovedal prevzem družbe Heinz, ki je predvsem poznana po proizvodnji kečapa in ima več kot 50-odstotni tržni delež v ZDA. Prevzem, vreden več kot 21 milijard evrov, je bil predvsem presenečenje v premiji nad tržno ceno, ki jo je Buffett ponudil obstoječim vlagateljem. Buffet je vlagateljem ponudil 20-odstotno premijo nad zadnjo tržno ceno, pri tej ceni pa je vrednotenje podjetja kar zajetno, saj prevzemna cena znaša več kot 20 letnih dobičkov Heinza. Pojavi se vprašanje, zakaj tako visoka cena?

Na prvo žogo je odgovor enostaven. Heinz je dividendni šampion, ki posluje v izredno stabilnem okolju, že 20 let in več izplačuje naraščajočo dividendo. Po drugi strani so obresti na finančnih trgih zelo nizke, denar je »poceni«, zato se kljub visokemu vrednotenju v finančnem smislu prevzem izide, saj Heinz ponuja pri tem vrednotenju 1,5-krat boljši donos kot recimo 10-letna ameriška državna obveznica. A vsaka medalja ima dve plati in tudi tokrat je zgodba globlja.

Heinz proda na stabilnem ameriškem in evropskem trgu slabih 70 odstotkov proizvodnje. Ti trgi so zelo stabilni, a rast je tam majhna, od enega do treh odstotkov na leto. Po drugi strani je v zadnjih treh letih delež trgov v razvoju (predvsem Azije) zrasel s 24 na 31 odstotkov celotne prodaje. V azijski regiji je bila rast v tem obdobju  več kot 25-odstotna, na preostalih svetovnih trgih v razvoju pa skoraj stoodstotna. Tukaj se skriva srž zgodbe. Dejstvo je, da ob naraščajoči kupni moči potrošnikov na trgih v razvoju (Kitajska, Indija, Latinska Amerika…), si ti vse bolj želijo prehrambnih izdelkov velikih svetovnih podjetij, zato ta podjetja dosegajo na teh trgih visoke stopnje rasti. To potrjuje tudi dejstvo, da Buffett pri prevzemu ni povsem sam, saj je manjši del denarja prispeval tudi 3G Capital, podjetje v lastni najbogatejšega Brazilca. Rezultati poslovanja globalnih podjetij namreč kažejo, da tudi na trgih v razvoju globalna prehrambna podjetja vzbujajo precej več zaupanja kot lokalna, to pa se posledično odrazi tudi v rastočih tržnih deležih in dobičku.

Na napoved prevzema so se vlagatelji odzvali pozitivno tudi pri preostalih svetovnih prehrambnih gigantih, saj so poskočile vrednosti delnic praktično celotnega prehrambnega sektorja. Ta odziv potrjuje zgodbo, da vlagatelji vse bolj vidijo ta velika podjetja kot zmagovalce globalizacije, ki bodo vlagateljem v naslednjem desetletju prinesla nadpovprečne »dividende«.

Aleš Lokar, KD Skladi

Sklad KD Dividendni investira v najboljša globalna podjetja z dolgo zgodovino naraščajočih izplačil.