Je tudi leto 2018 lahko pozitivno?

Leto 2017 se končuje in čas je primeren za pregled bilance. Obenem je treba narediti načrte za novo leto. Kapitalski trgi so v letu 2017 dosegali nove vrhove. Zelenih številk so bili deležni tako obvezniški kot tudi delniški vlagatelji.

 

Globalni delniški trgi so pridobili slabih osem odstotkov, merjeno v evrih. Potrebno je napisati, da je evro v primerjavi z dolarjem v letošnjem letu pridobil okoli 13 odstotkov, kar je imelo znatne posledice na donosih evropskih vlagateljev, ki so investirali v dolarske naložbe. Okoli osmih odstotkov se vrtijo tudi donosi ameriških trgov, kot tudi evropskih in japonskih. Precej bolje pa so se odrezali trgi v razvoju. V povprečju so namreč pridobili okoli 17 odstotkov. Na delniških trgih so padali različni rekordi. Število dni brez korekcije, rekordno majhni dnevni premiki, kazalec VIX, ki meri prestrašenost vlagateljev, je ostal na zgodovinsko nizkih številkah. Vse to govori o trenutni strukturi trga, ki ga definirajo pasivni vlagatelji – ETFi, algoritmi, nakupi lastnih delnic s strani podjetij. Vsi ti podatki kažejo, da imamo na razvitih trgih enosmeren promet, saj hedge skladi izumirajo, špekulantje pa so se preselili na kripto trge. Tudi nekaterih drugih igralcev, ki so v preteklosti potiskali trge bolj intenzivno v eno in drugo stran, trenutno ni prisotnih. Enosmeren promet je trge pripeljal na relativno visoke nivoje, sploh glede na zgodovinska vrednotenja. Poleg tega je na trgu še vedno pomanjkanje alternativ, donosi na obvezniških trgih so še vedno zelo nizki. Močno ostaja tudi makroekonomsko okolje, politično je situacija boljša kot pred letom dni, tudi napovedi posameznih podjetij so optimistične. Vseeno se zdi, da se na ameriškem trgu približujemo vrhu, ki pa se bo oblikoval dlje časa. Tako lahko s pravilno izbiro posameznih sektorjev tudi v prihodnjem letu še dosežemo pozitivne donose. Ameriška ekonomija namreč ostaja izredno močna. V Evropi se vsi kazalci obračajo navzgor, tudi na trgih v razvoju so razmere stabilne. Lani smo zapisali, da bo leto 2017 pozitivno. Letos lahko napišemo, da je v letu 2018 na obzorju veliko več negotovosti, saj je na trgih že vračunanih ogromno pozitivnih razpletov.

 

Vseeno se zdi, da bo tudi 2018 pozitivno leto, vendar bo treba naložbe izbirati bolj premišljeno, saj so nekatera vrednotenja že precej nad dolgoletnimi povprečji. Zato lahko zaključimo z nasvetom, ki smo ga podali že lansko leto. Počasi in preudarno. Vroče zgodbe pustimo, saj investiramo na dolgi rok. O svojih naložbah je treba pridobiti čim več informacij in redno spremljati, kaj se z njimi dogaja. Pa srečno!

O avtorju: David Zorman

David Zorman je diplomiral leta 2008 na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Že kot študent si je leta 2005 začel nabirati znanja s področja upravljanja premoženja kot finančni analitik v borznoposredniški družbi KD BPD. Januarja 2008 se je zaposlil v družbi Generali Investments (prej KD Skladi), kjer upravlja globalni sklad skladov Generali Prvi izbor, geografski sklad Generali Amerika ter sektorska sklada Generali Tehnologija in Generali Vitalnost. Revija Moje finance mu je leta 2011 podelila prestižno priznanje najboljšega upravitelja leta.