Je kitajsko delovno okolje še zanimivo?

V ameriški predsedniški tekmi je med zanimivejšimi temami na tapeti tudi trditev, da Kitajska Ameriki krade delovna mesta v proizvodnem sektorju. Tema ima pomembne globalne razsežnosti, saj vpliva na mnogo področij. Večja zaposlenost v eni državi in manjša v drugi ima seveda implikacije na celotno ekonomijo.

Če se v temo poglobimo, pa lahko pridemo do zanimivih podatkov. Tema je dobro zajeta v poročilu, ki ga je pripravila univerza v Chicagu. Trditev, da ameriško gospodarstvo izgublja delovna mesta zaradi Kitajske, je držalo v preteklosti, v trenutnih razmerah pa se zdi, da je ravno obrnjeno oziroma, da je ameriški proizvodni delavec v zadnjih letih postal precej bolj konkurenčen. Med leti 1999 in 2011 se je vsaj 2 milijona delovnih mest preselilo iz ZDA na Kitajsko. Kitajska ekonomija je v zadnjem desetletju izredno napredovala. Prav v zadnjih letih so plače še dodatno porasle, vedno več proizvodov pa je imelo višjo dodatno vrednost. Mesečna plača se je v zadnjih treh letih zvišala za okoli 400 evrov. Stroški dela pa so postali precej višji kot v Vietnamu ali Bangladešu. Omenjena študija, ki analizira stroške dela, pravi, da so ti danes na Kitajskem podobni ali celo višji kot v ZDA. Poleg plače je treba v ozir vzeti še produktivnost, stroške energentov in vse preostale stroške. Ameriška podjetja tako zelo aktivno selijo proizvodno nazaj v ZDA. Anketa med večjimi ameriškimi proizvodnimi podjetji kaže, da kar 25 odstotkov teh podjetij razmišlja oziroma že seli proizvodnjo nazaj. Obeti za ameriško ekonomijo so na tem področju tako še naprej optimistični, število služb v proizvodnem sektorju pa bo visoko tudi v prihodnjih letih. Kitajska pa bo potrebovala več izdelkov z višjo dodano vrednostjo, da bo lahko zaposlila vse ljudi, ki prihajajo na trg dela. Ti zahtevni časi za kitajsko ekonomijo so seveda podlaga za državo, da svojim prebivalcem zagotovi višji standard življenja. Trenutno uradne statistike kakšnih težav ne kažejo, stopnja brezposelnosti naj bi znašala štiri odstotke. Če pa pogledamo podatke nekaterih neodvisnih raziskovalnih agencij, so podatki nekoliko bolj skrb vzbujajoči. Brezposelnost se lahko do konca leta približa tudi desetim odstotkom. Za zdaj kakšnih večjih bojazni vseeno ni, potrošniško orientiran del ekonomije še naprej nadpovprečno raste, proizvodni del pa čakajo veliki izzivi.

Če so v preteklosti podjetja selila svoje proizvodne kapacitete na kitajsko, je zdaj zgodba ravno obrnjena. V primeru, da posamezne države uspešno premostijo težave, ki jih proizvodne migracije prinesejo, bodo zaposleni v obeh državah lahko na boljšem.

David Zorman, samostojni upravitelj