Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada

Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada Nov prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja – ČISTOPIS (velja od 5. decembra 2010) Nov prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja – S SPREMEMBAMI (velja od 5. decembra 2010)

Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada

Nov prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja – ČISTOPIS (velja od 5. decembra 2010)

Nov prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja – S SPREMEMBAMI (velja od 5. decembra 2010)