Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada v delu, ki se nanaša na podsklad KD Tehnologija, delniški

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, obvešča vlagatelje podsklada KD Krovnega sklada KD Tehnologija, delniški, da je dne 16. 11. 2018 pridobila soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada, v delu, ki se nanaša na podsklad KD Tehnologija, delniški, in dovoljenje za objavo prospekta KD Krovnega sklada.

 

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 17. 12. 2018. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bosta od 16. 11. 2018 dostopni besedili sprememb prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada, v delu, ki se nanaša na podsklad KD Tehnologija, delniški, in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada in druge informacije o podskladu KD Tehnologija, delniški.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava