Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, obvešča vlagatelje KD Krovnega sklada, da je dne 19. 8. 2019 pridobila soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada in dovoljenje za objavo prospekta Generali Krovnega sklada.

 

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 7. 9. 2019, do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bosta od 27. 8. 2019 dostopni besedili sprememb prospekta z vključenimi spremembami pravil upravljanja Generali Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja Generali Krovnega sklada ter druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava