Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, obvešča vlagatelje KD Krovnega sklada, da je dne 31. 5. 2019 pridobila soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada in dovoljenje za objavo prospekta KD Krovnega sklada.

 

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 8. 7. 2019. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bosta od 7. 6. 2019 dostopni besedili sprememb prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada ter druge informacije o podskladu KD MM, sklad denarnega trga – EUR.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava