Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, obvešča vlagatelje KD Krovnega sklada, da je dne 9. 4. 2018 pridobila soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja KD Krovnega sklada, dovoljenje za objavo prospekta KD Krovnega sklada in dovoljenje za sklenitev pogodbe o skrbniških storitev.

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 27. 5. 2018, do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.kd-skladi.si bosta od 16. 4. 2018 dostopni besedili sprememb prospekta z vključenimi spremembami pravili upravljanja KD Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja KD Krovnega sklada ter druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava