Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja Generali Krovnega sklada

Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, obvešča vlagatelje podskladov Generali Krovnega sklada, da je dne 23. 12. 2022 pridobila soglasje Agencije za trg vrednostnih papirjev k spremembi pravil upravljanja Generali Krovnega sklada in dovoljenje za objavo prospekta Generali Krovnega sklada ter dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za Generali Krovni sklad.

 

Spremenjena pravila upravljanja pričnejo veljati 1. 2. 2023. Do tega datuma so v veljavi obstoječa pravila.

Na spletni strani www.generali-investments.si bosta od 31. 12. 2022 dostopni besedilo sprememb prospekta z vključenimi spremembami pravil upravljanja Generali Krovnega sklada in prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi spremenjenimi pravili upravljanja Generali Krovnega sklada ter druge informacije o krovnem skladu in podskladih.

Generali Investments d.o.o.
Uprava