Idealno leto za varčevanje v vzajemnih skladih

Začetek leta je primeren čas za pregled portfelja in določitev finančnih ciljev. Leto 2017 je bilo za varčevalce v vzajemnih skladih uspešno in izjemno mirno leto. Kakšno bo leto 2018?

 

Leto 2017 je minilo kot bi mignili in če ga pogledamo z vidika naložb, lahko rečemo, da je bilo za vlagatelje, na področju poslovanja vzajemnih skladov, uspešno in izjemno mirno leto. Kapitalski trgi so v letu 2017 dosegali nove vrhove. Zelenih številk smo bili deležni tako na delniškem kot tudi na obvezniškem trgu. K temu so prispevali stimulativni ukrepi centralnih bank in močan trend okrevanja v realni ekonomiji, kar se kaže v zelo dobrih makroekonomskih rezultatih in v rasti tečajev. Delnice ameriških trgov so v povprečju pridobile osem odstotkov, podoben donos so pridobile tudi evropske in japonske delnice. Najdonosnejše so bile delnice trgov razvoju, saj so v povprečju pridobile okoli 17 odstotkov. Leto 2017 si bomo tako zapomnili po nadpovprečni gospodarski rasti, zelo stabilnem makroekonomskem okolju in nizki brezposelnosti.

Bikovska gibanja se nadaljujejo

Odličen začetek leta na kapitalskih trgih je vsekakor dobra popotnica za nadaljevanje optimizma tudi za leto 2018. Bikovska gibanja se torej na finančnih trgih nadaljujejo. Tudi za to leto pričakujemo nadaljevanje pozitivnega trenda v gospodarskem okolju in nadaljnjo krepitev globalne gospodarske rasti.

V letu 2018 lahko pričakujemo tudi nadaljevanje ekspanzije razvitih in razvijajočih se ekonomij. Upanje za nadaljevanje pozitivnega trenda vlivajo predvsem nova davčna zakonodaja v ZDA, sprejeta prejšnji mesec, ko so davek na dobiček s 35 znižali na 21 odstotkov, kar so lahko lepe projekcije za rast dobičkov in skoraj optimalno slika na ameriškem trgu dela.

Bistvenih sprememb pri naložbenih razredih nismo naredili, saj smo še vedno mnenja, da so delniške naložbe atraktivnejše od obvezniških, seveda pa moramo brzdati svoje apetite. Na obvezniških trgih v letu 2018 pričakujemo zahtevno leto, saj bo ameriška centralna banka nadaljevala z dvigovanjem obrestnih mer. Pri globalni razpršitvi delniških naložb dajemo prednost evropski regiji – tako imenovani stari celini -, kjer so vrednotenja ugodnejša in se dobičkonosnost evropskih podjetij v primerjavi z ameriškimi izboljšuje. Vlagatelji naj nikar ne zanemarijo tudi trgov v razvoju. V obdobju vsesplošnega okrevanja, ti trgi ponujajo privlačen potencial zvečanja pričakovane donosnosti premoženja. S tega vidika in glede na to, da imajo slovenski vlagatelji pretežni del svojih privarčevanih sredstev v bančnih depozitih, nudi varčevanje v vzajemnih skladih še veliko možnosti. Po podatkih Agencije za trg vrednostnih papirjev je bilo konec meseca novembra 2017 na slovenskem trgu vlagateljem na voljo 212 vzajemnih skladov. Obseg čiste vrednosti sredstev 439.109 vlagateljev v vzajemne sklade domačih družb za upravljanje je konec novembra 2017 znašal 2,690 mrd EUR, kar predstavlja 8,8 % porast glede na konec leta 2016.

Začetek leta je primeren za pregled portfelja in določitev ciljev. Vlagateljem svetujemo, da ga izkoristijo za ponoven pregled svojega portfelja z namenom, da ugotovijo, ali se struktura portfelja še vedno sklada s postavljenimi naložbenimi cilji, strategijo varčevanja in razmerami na trgu. Poleg regijske in panožne razpršitve portfelja je smiselno uskladiti tudi razmerje med delniškimi, obvezniškimi in alternativnimi naložbami. Tisti, ki ciljev varčevanja še niste opredelili, je začetek leta 2018 primeren trenutek, da to storite. Predlagam vam, da si določite realne cilje varčevanja v okviru vaših finančnih zmožnosti.

Želim vam leto uspešnih in predvsem preudarnih naložbenih odločitev, ki bodo prava odločitev za vašo prihodnost. Srečno!

 

Sonja Lovše Bambič, finančna svetovalka