Hrana je letos izredno zaželena dobrina

Takšna je vsekakor slika, če jo pogledamo skozi oči različnih prevzemnikov. Panoga hrane je letos doživela že dva megaprevzema.

Prvega je končal Warren Buffet, ki je prevzel proizvajalca kečapov Heinz. Njegov prevzem je v globalnem kontekstu tretji največji v letošnjem letu, transakcija je znašala 28 milijard dolarjev (če upoštevamo še dolg Heinza). Prav Buffetov prevzem je pokazal tudi preostalim investitorjem, na kaj lahko stavijo v prihodnjih letih. Heinz je globalna znamka, ki jo imajo potrošniki za kakovostno. Njihovi izdelki so po absolutni vrednosti v rangu nekaj evrov, kar je izrednega pomena v primeru višje inflacije. Tako podjetje cene manjših vrednosti lažje zviša in jih prevali na potrošnike kot podjetje, ki prodaja produkte višjih vrednosti.

še bolj zanimiv je prevzem Smithfields Foods s strani kitajskega podjetja Shuanghui. Največji kitajski proizvajalec mesnih izdelkov, v transakciji vreden kar 7,1 milijarde dolarjev, kupuje največjega svetovnega rejca in predelovalca prašičev. Če bo prevzem uspešno končan (prevzem mora potrditi še ameriški urad za tuje investicije), bo to največji prevzem ameriškega podjetja s strani kitajskega. Seveda pa kitajsko podjetje ni čisto kitajsko, saj so v lastniški strukturi tudi ameriški investitorji – Goldman Sachs, pa tudi Singapurski državni sklad. Vidimo, da je transakcija izredno kompleksna, v lastniški strukturi obeh podjetij pa je ogromno močnih in vplivnih igralcev. Le taki lahko speljejo tako pomembno transakcijo. Seveda ne gre zanemariti dejstva, da ti lastniki vidijo perspektivno prihodnost v hrani, tokrat v prašičih. Če pogledamo samo objektivna dejstva vidimo, da poraba svinjine na prebivalca v ZDA v zadnjih letih stagnira oziroma rahlo upada, medtem ko potrebe po svinjini na Kitajskem nezadržno rastejo.

Močni svetovni igralci so v letošnjem letu preko prevzemov investirali rekordno vsoto denarja v panogo hrane. Skupna vsota od začetka leta do sedaj znaša kar 50 milijard dolarjev. Panoga je druga najzanimivejša med vsemi panogami. Ta dejstva nam lahko povedo, da omenjeno panogo čaka lepa prihodnost.
 

David Zorman, KD Skladi d.o.o.