Generali Growth Equity Fund je pridobil naložbo v družbi Paradajz, d.o.o., Turnišče

(Ljubljana, 3. november 2020) Generali Growth Equity Fund, sklad zasebnega kapitala, ustanovljen in upravljan s strani družbe Generali Investments, je pridobil svojo četrto naložbo v kmetijsko podjetje integrirane pridelave Paradajz, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in distribucijo d.o.o., Turnišče.

 

 

Podjetje Paradajz d.o.o. je generator slovenske pridelave visoko kakovostnega paradižnika kot primarnega proizvoda v zaprtih prostorih na tehnološko najnaprednejši in okolju prijazen način – z visoko dodano vrednostjo pridelka, visoko izobraženim kadrom, vrhunskimi zunanjimi sodelavci in ostalimi možnostmi, ki jih nudi Pomurje kot ena najbolj perspektivnih regij za specializirano slovensko kmetijsko pridelavo.

Podjetje je nosilec blagovne znamke premium paradižnika LUŠT. Je tudi nosilec znanja s področja integriranega gojenja vrtnin v zaprtih prostorih, ogrevanih z geotermalno energijo v Sloveniji. Rastlinjaki, v katerih zorijo Lušt paradižniki se nahajajo v Renkovcih v Prekmurju in se raztezajo na 90.000 m2 (9 ha) s steklom pokritih površin, ob njih pa je mogoče najti še geotermalno vrtino in laguno, v katerih se zbira deževnica za zalivanje rastlin. Integrirana pridelava paradižnika je na severovzhodu Slovenije in ima strateško gledano odličen geografski položaj. Na ta način so Luštni paradižniki na policah trgovin vedno sveži, kar se odraža v vsebnosti hranil, videzu in okusu.

Tudi s kapitalskim vstopom Generali Growth Equity Fund v Paradajz, d.o.o. bo podjetje nadaljevalo z razvojem in širitvijo pridelovalne dejavnosti na področju integrirane pridelave paradižnika v Sloveniji in razvoj distribucije, ki bo omogočila dostavo svežih pridelkov od rastlinjakov do končnih odjemalcev v najkrajšem možnem času. S tem je podprta vizija podjetja, ki želi postati vodilni dobavitelj in pridelovalec vrtnin za največje prehrambene trgovske verige na slovenskem trgu ter pomemben dobavitelj prehrambnim trgovskim verigam v državah na katere meji Slovenija.
Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Generali Growth Equity Fund investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj.

 

Naložbo sklada Generali Growth Equity Fund v družbo Paradajz, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in distribucijo, d.o.o., sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka. Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.