Generali Growth Equity Fund v procesu pridobivanja svoje naložbe v družbi LIT Tranzit d.o.o., Trzin

(Ljubljana, 24. marec 2020) Generali Growth Equity Fund, sklad zasebnega kapitala, ustanovljen in upravljan s strani družbe Generali Investments, je v procesu pridobitve svoje tretje naložbe v visokotehnološkem trzinskem podjetju LIT Tranzit, programske rešitve, d.o.o.

LIT Tranzit d.o.o. je globalno, visokotehnološko podjetje s sedežem v Trzinu in razvojnim centrom v Mariboru, ki razvija in integrira inteligentne rešitve na področju javnega transporta in mobilnosti. Njihovi produkti so uporabljeni na več kot 25.000 avtobusih in neposredno vplivajo na več kot 5 milijard potnikov letno na vseh celinah. Ponašajo se z implementacijami v mestih z najnaprednejšim javnim transportom na svetu, kot so Hong Kong, Singapur, Nagoja in Tel Aviv. Rešitve podjetja LIT Tranzit d.o.o. so razdeljene v štiri sklope:

  • platforma za operativno upravljanje javnega transporta v oblaku,
  • rešitve za upravljanje s plačilnimi sistemi za mesta in javni transport,
  • izračun in distribucija informacij za potnike ter
  • splošne rešitve na področju mobilnosti.

Njihova konkurenčna prednost je vertikalno integriran sistem z natančnimi in zanesljivimi algoritmi za napovedovanje prihodov v javnem prometu.

 

S kapitalskim vstopom Generali Growth Equity Fund v LIT Tranzit d.o.o. bo podjetju omogočena nadaljnja raziskovalno-razvojna dejavnost na področjih sodobnih izzivov mobilnosti in varovanja okolja z inovativnimi visokotehnološkimi programskimi rešitvami, ki ključno prispevajo k trajnostnemu razvoju.

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Generali Growth Equity Fund investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj.

Naložbo sklada Generali Growth Equity Fund v družbo LIT Tranzit, programske rešitve, d.o.o., sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka. Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.