Generali Growth Equity Fund  v procesu pridobivanja naložbe v družbi Panorganix d.o.o., Ljutomer

(Ljubljana, 9. marec 2020) Generali Growth Equity Fund, sklad zasebnega kapitala, ustanovljen in upravljan s strani družbe Generali Investments, je v procesu pridobitve svoje druge naložbe v pomurskem kmetijskem podjetju Panorganix d.o.o., Ljutomer.

 

 

Panorganix d.o.o. je sodobno pridelovalno podjetje, pionir v prodaji  tako imenovanih »živih« izdelkov, torej izdelkov s koreninami v zemlji, ki so pakirani v posebni biorazgradljivi embalaži, in predstavljajo »korak naprej od ekološke pridelave«. V svojih pridelovalnih procesih sledijo sodobnim trendom prehrane in obstoječi ponudbi konstantno dodajajo nove pridelke, pri čemer uporabljajo najnovejšo tehnologijo pridelave, ki vključuje skrb za čisto okolje.

S kapitalskim vstopom Generali Growth Equity Fund v Panorganix bo podjetju omogočen nadaljnji razvoj inovativnega visokotehnološkega načina pridelave najkakovostnejšega sadja in zelenjave, ki do kupcev pridejo sveži, polni okusa in hranljivih snovi, ter širitev trajnostno naravnanega kmetijstva z najnovejšo tehnologijo in inovativnimi načini dela, ki omogočajo naravi prijazno, okolju neškodljivo pridelavo, v širšo regijo.

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, ki skupaj s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji upravlja 1.025 milijoni evrov sredstev v upravljanju. Generali Growth Equity Fund investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj.

Naložbo sklada Generali Growth Equity Fund v Panorganix sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka. Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.