Generali Growth Equity Fund v manj kot enem letu uspešno pridobil 65 milijonov evrov sredstev sklada

Družba Generali Investments, ki upravlja Generali Growth Equity Fund, sklad zasebnega kapitala, je uspela s strani domačih in mednarodnih vlagateljev pridobiti 65 milijonov evrov sredstev, s čimer je sklad dosegel maksimalni možen znesek velikosti.

Generali Growth Equity Fund je pridobil zaveze raznolike strukture vlagateljev, ki zaupajo poslanstvu sklada, med katerimi so večji slovenski in mednarodni institucionalni vlagatelji, predvsem pokojninske družbe in zavarovalnice, ter posamezniki, ki se uvrščajo med tako imenovane dobro poučene profesionalne vlagatelje. Generali Growth Equity Fund, sklad zasebnega kapitala, investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, izgradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj. V njegovem naloženem portfelju so trenutno tri podjetja, katerim je skupna trajnostna usmerjenost, visoka tehnološka razvitost in sledenje trendom ter izjemen potencial za rast.

Ob tem je Luka Podlogar, predsednik uprave družbe Generali Investments, povedal: »Veseli smo, da so vlagatelji prepoznali potencial rasti in tudi pomen, ki ga ima industrija skladov zasebnega kapitala za mala in srednja pojdeta, posebno v takih negotovih časih, ko je stabilna lastniška struktura tista, ki ohranja in podpira podjetja pri nemotenem poslovnem razvoju. Marsikatero podjetje z dobro idejo in ambiciozno ekipo ravno v času takih izzivov, kot so zdaj na trgu, ne izkoristi svojega polnega potenciala, ker nima stabilnih virov financiranja. Trenutne sheme državne pomoči ali bančnih rešitev pa so zanj neustrezne, ali pa mu ne nudijo zadostne podpore. Veseli nas, da imamo podporo vlagateljev in uspešno razvijamo industrijo skladov zasebnega kapitala v Sloveniji, saj s tem prispevamo k ustreznmu financiranju in ugodnemu okolju za razvoj in rast gonila slovenskega gospodarstva – to je malih in srednjih podjetij.«

Simon Mastnak, direktor sektorja zasebnega kapitala, je ob tem dejal: »Hvaležni smo za močno podporo vlagateljev, posebno v trenutnem zelo posebnem tržnem okolju. Generali Growth Equity sklad je bil ustanovljen, da bi podjetniškim zvezdam pomagali pri rasti v globalne zmagovalce in trenutne tržne razmere izkazujejo, kako pomembna je naša vloga. Kot odgovoren sovlagatelj želimo sodelovati in že sodelujemo z ambicioznimi podjetniki, ki želijo svojo uspešno zgodbo nadgraditi. Za nami je uspešno prvo polletje sklada, v portfelju naložb so tri perspektivna podjetja in veselimo se nadaljevanja.«

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Konec prvega polletja 2020 je imela v vseh svojih produktih (UCITS skladih, alternativnih investicijskih skladih in mandatih) v upravljanju skupaj preko 1, 1 milijarde evrov sredstev 51.000 zasebnih in institucionalnih vlagateljev.

Generali Growth Equity Fund je bil ustanovljen leta 2019 v okviru Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti (SEGIP), ki je nastal na pobudo SID banke v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIF). Namenjen je lastniškemu in kvazi-lastniškemu financiranju slovenskih malih, srednje velikih ter mid-cap podjetij. SID banka se je zavezala, do bo za program SEGIP namenila 50 milijonov EUR lastnih sredstev (brez garancije države), dodatnih 50 milijonov EUR pa prispeva še EIF iz Evropskega sklada za strateške naložbe (z garancijo EFSI). Z uspešno mobilizacijo dodatnih sredstev drugih zasebnih vlagateljev preko programa SEGIP lahko celotna velikost sredstev namenjenih za slovenska podjetja preseže 150 milijonov EUR, kar bi pomenilo vsaj 3-kratnik sredstev SID banke.

Tags: