Evropskim podjetjem gre vse bolje

Pred dobrim mesecem dni sem v tej kolumni pisal o tem, da gre evropskim podjetjem vse bolje. Potem ko je večina največjih evropskih podjetij objavila rezultate poslovanja za prvo četrtletje 2015, lahko to podkrepimo še s številkami.

Od do zdaj objavljenih rezultatov je kar 76 odstotkov vseh doseglo ali preseglo načrtovane prihodke, 67 odstotkov pa doseglo ali preseglo načrtovan dobiček. Prihodke so v povprečju presegli za 1,4 odstotne točke, dobičke pa celo za 2 odstotni točki. Večina podjetij je z boljšimi rezultati prvega četrtletja napovedala tudi boljše rezultate za celo leto 2015 in s tem dvignila pričakovanja vlagateljev. Presenetili niso samo izvozniki na trge zunaj EU, ki so pričakovano objavili zelo dobre rezultate, predvsem ali tudi zaradi močnega znižanja vrednosti evra v razmerju do drugih valut. Celo bolj so presenetila podjetja, ki so močno usmerjena na notranji evropski trg. To dokazuje, da ni vse v valutnih razmerjih, ampak da se na evropski trg počasi vrača organska, fizična rast poslovanja. Kazalci zaupanja potrošnikov ter optimizem poslovnežev se krepijo že več kot pol leta, zdaj pa se je to začelo odražati tudi na rezultatih evropskih podjetij. Sproščena denarna politika ECB očitno deluje in krepi zaupanje, kar daje osnovo za nadaljnjo rast. Mogoče si lahko tudi v luči teh informacij na novo razložimo zadnjo korekcijo na evropskih obvezniških trgih. Z višjo gospodarsko rastjo v Evropi ter boljšimi rezultati evropskih podjetij bo potreba po varnem zavetju manjša, kar pomeni pritisk na nizke donose obveznic, saj bo kupcev manj.

Vrednotenja podjetij s poslovanjem znotraj EU so nižja od tistih, ki izvažajo izven EU. Po primerjavi relativnih cen in knjigovodskih vrednosti je denimo ta diskont več kot 40 odstotkov. Če k temu dodamo domnevo, da bo evropski potrošnik tudi v prihodnje samozavestnejši in bo trošil več, potem moramo narediti določene spremembe v portfeljih. Povečati je treba delež podjetij, ki so bolj vezana na evropski trg ter zmanjšati delež izvoznikov. S to potezo kratkoročno tudi zmanjšamo tveganje, saj je kar nekaj velikih evropskih izvoznikov zelo vezanih na trge v razvoju, predvsem Kitajsko, in tam ustvarijo nadpovprečen del dobičkov, Kitajska pa nadaljuje ohlajanje gospodarstva.

Kot vse kaže, bo Feniks (beri Evropa) končno oživel. Rast je sicer še zelo sramežljiva in v cene delnic je že vračunan zmerno optimističen razplet, a kljub vsemu možnost pozitivnih presenečenj ostaja, s tem pa zanimanje globalnih vlagateljev za evropske delniške naložbe.

Aleš Lokar, pomočnik direktorja naložbenega sektorja – vodja upravljanja