Dopolnitev obvestila o kvalificiranem deležu

Posebna investicijska družba KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, v skladu s prvim odstavkom 77. člena v povezavi s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1), smiselni uporabi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami […]

Posebna investicijska družba KD ID, delniška investicijska družba, d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, v skladu s prvim odstavkom 77. člena v povezavi s četrtim odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, v nadaljevanju ZPre-1), smiselni uporabi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami) in 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami) ter v skladu s Pravili Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) objavlja, da je KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206, Ljubljana, ki upravlja posebno investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d., dne 4. 10. 2006 od družbe KD Holding     d. d. prejela dopolnitev obvestila o kvalificiranem deležu, in sicer da je bila družba KD Holding d. d. na dan 11. 8. 2006 imetnica 864.767 delnic izdajatelja KD ID, delniška ID, d. d., kar predstavlja 9,419 % glasovalnih pravic v izdajatelju.

To obvestilo bo od 6. 10. 2006 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava