Dodatek k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih […]

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Celovška cesta 206,  Ljubljana, na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 s spremembami in dopolnitvami), 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami), Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. l. RS, št. 6/00 s spremembami in dopolnitvami) in Pravil Ljubljanske borze, d. d. (Ur. l. RS, št. 113/02 s spremembami in dopolnitvami) obvešča javnost, da je dne 21. 7. 2005 z Abanko Vipa d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, sklenila dodatek k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev z dne 27. 10. 2004 za posebno investicijsko družbo KD ID, delniška investicijska družba, d. d. in za vzajemne sklade KD Bond, obvezniški vzajemni sklad, KD Galileo, vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb, in KD Rastko, delniški vzajemni sklad, ter dodatek k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev z dne 6. 4. 2005 za vzajemna sklada KD Prvi izbor, vzajemni sklad delniških skladov, in KD MM, vzajemni sklad denarnega trga.

To obvestilo bo od 22. 7. 2005 do nadaljnjega objavljeno na spletni strani družbe KD Investments d. o. o. www.kd-group.si v rubriki arhiv javnih obvestil.

KD Investments, družba za upravljanje, d. o. o.
Uprava