Dobro razpoloženje v farmacevtskem sektorju

Farmacevtska podjetja so v letošnjem letu druga najdonosnejša panoga. Po donosu zaostajajo samo za sektorjem informacijske tehnologije. Investitorjem so naložbe v podjetja farmacije in zdravstva letos prinesla dobrih šest odstotkov plusa.

Vrh so dosegle v sredini marca, od takrat se cene konsolidirajo, nekoliko pa je padel tudi dnevni promet. Sektor je bil v zadnjem času pod vplivom politike. Kot smo pisali že pretekli mesec, je takrat vse kazalo na to, da bo Trumpova namera, da se Obamacare ukini, padla. To se je nedavno tudi zgodilo. Sprejetje Obamacara je bilo za prejšnjo administracijo najzahtevnejši projekt in Trumpova želja, da se sistem ukine, je bila nemogoč projekt. Okoli 17 milijonov ljudi, ki so pridobili zdravstveno zavarovanje, je ogromno. Ti so izvajali pritisk na svoje politične predstavnike, tako demokrate kot tudi republikance. Ukinitev obstoječega stanja tako ni bila v interesu nikogar. Kot se je na koncu izkazalo, tudi ni bilo v interesu Trumpove administracije, ki je reformo po nezadostni podpori tudi umaknila iz glasovanja. Sedanja ureditev ostaja in ne gre pričakovati, da se lahko v tem mandatu zgodi kakršnakoli pomembnejša sprememba. Za farmacevtski sektor je to dobrodošlo, saj se je politična negotovost umaknila. Investitorji so se ponovno osredotočili na rezultate in vrednotenja podjetij ter njihova pričakovanja za prihodnost. Tukaj je slika nekoliko mešana. Farmacevtski sektor ostaja najcenejši glede na pretekla vrednotenja v primerjavi z drugimi panogami. So se pa letos začela zniževati pričakovanja glede rasti dobičkov. Ta so se znižala za 3,5 odstotka, kar je največ med vsemi sektorji. Zelo pomembni bodo rezultati za prvo četrtletje. Nedoseganje pričakovanj lahko pri posameznih delnicah prinese višjo nihajnost. Splošno gledano pa so nižja pričakovanja javnosti pozitivna, saj je možnost za presenečenja več.

Nekoliko zanimivejša postajajo tudi evropska farmacevtska podjetja. Tu je cenovne erozije več kot v ZDA, vseeno pa se razmere stabilizirajo. V zadnjem mesecu je podjetjem uspelo pridobiti tudi nekaj novih licenc za zdravila. V prvi vrsti lahko omenimo pozitivno odobritev FDA pri švicarskem podjetju Roche za zdravilo za multiplo sklerozo.

Nižja vrednotenja bodo v bližnji prihodnosti omogočala določeno podporo delnicam farmacevtskih podjetij. Ta morajo doseči pričakovanja investitorjev. Prav tako cenovna vojna še poteka in nekatera podjetja bodo še naprej pod pritiski.

David Zorman, upravitelj