Dobičkonosno in razvojno naravnano poslovanje Skupine Adriatic Slovenica

Koper, 15. december 2017 - Skupina Adriatic Slovenica (AS) je v devetih mesecih letošnjega leta poslovala dobičkonosno in varno, ustvarila je 235 milijonov evrov bruto zavarovalne premije in prilivov v pokojninske sklade, upravljala pa je s 570 milijoni evrov finančnih naložb (vključno s sredstvi naložbenih življenjskih zavarovanj). Finančno trdnost Adriatica Slovenice, ki je tudi edini družbenik vodilne slovenske družbe za upravljanje KD Skladi, znova potrjuje visoka bonitetna ocena.

Predsednik uprave zavarovalnice Adriatica Slovenice Gabrijel Škof je povedal: “Poslovanje zavarovalnice je bilo letos, kot kažejo podatki devetmesečja, uspešno, skupina pa finančno stabilna in še naprej razvojno naravnana. Za naše stranke je poleg tega pomembna nova poslovna strategija Skupine AS, ki predvideva še boljše storitve, dodatne asistence in celovito ponudbo zavarovanj ter upravljanja premoženja.”

Rast premije je dosežena na vseh treh delih zavarovalne dejavnosti. Premija premoženjskih zavarovanj se je povečala za dva odstotka, življenjskih zavarovanj za šest odstotkov in zdravstvenih zavarovanj za dva odstotka. Skupina je na vseh svojih trgih dosegla premijsko rast, ki je v povprečju znašala 3 odstotke. Skupina AS je ob koncu septembra 2017 upravljala s 570 milijoni evrov finančnih naložb (vključno s sredstvi naložbenih življenjskih zavarovanj). Hčerinska družba KD Skladi je konec meseca novembra 2017 upravljala s 530 milijoni evrov premoženja 54.000 vlagateljev.

Glede na predvidene razmere v Skupini AS ocenjujejo, da bodo dosegli letošnje načrte, pozitivno poslovali na vseh ključnih zavarovalnih področjih in povečali rast spletnih ter drugih prodajnih poti, ki jih prilagajajo glede na potrebe in posebnosti posameznih ciljnih skupin in trgov.

“Zavarovalnica dobro obvladuje tveganja in se prilagaja evropski zakonodaji, ki deluje v smeri večje zaščite potrošnikov,” je pojasnil član uprave Matija Šenk. Varnost zavarovancev v AS-u potrjujejo z lastno oceno tveganj in solventnosti, ki jo narekuje direktiva Solventnost II, 1. februarja 2018 pa bodo prodajo zavarovanj popolnoma prilagodili direktivi o distribuciji zavarovalnih produktov. “Direktiva prinaša jasno in pregledno vlogo zavarovalnice, zastopnika in stranke pri sklepanju zavarovanj, kar za slednje pomeni predvsem večjo varnost pri sklepanju zavarovanj in uveljavljanju njihovih pravic.

»KD Skladi smo priznanju najboljše družbe za upravljanje z najboljšim upravljavcem premoženja za leto 2010, 2013 in 2015 dodali še leto 2016. S krepitvijo sodelovanja, povezovanjem, optimiziranjem ter nadgradnjo skupnih produktov znotraj skupine AS se prilagajamo potrebam in zahtevam strank s celovito ponudbo zavarovalnih in finančnih storitev. Področje finančnega zavarovalništva bo v bližnji prihodnosti, tudi zaradi izjemno hitrega informacijsko-tehnološkega razvoja in pojava umetne inteligence ter tehnologije veriženja blokov, zagotovo doživelo velike spremembe, ki bodo naše sodelovanje samo še poglobile ter nadgradile«, poudarja Luka Podlogar, predsednik uprave KD Skladi.

Čeprav še ni konec leta, so trenutno v družbi KD Skladi z ustvarjenimi donosi izjemno zadovoljni. Leto 2017 zaznamujejo še vedno stimulativni ukrepi centralnih bank in močan trend okrevanja v realni ekonomiji, kar se posledično kaže v zelo dobrih makroekonomskih rezultatih, ki kažejo na globalno gospodarsko rast in se odražajo v rasti tečajev.

V AS-u beležijo povečano število množičnih škodnih dogodkov, kjer so v prvih devetih mesecih izplačali 163 milijonov evrov odškodnin in zavarovalnin, predvsem so naraščale škode zdravstvenih zavarovanj in drugih premoženjskih zavarovanj. Tako kot pri on-line sklepanju zavarovanj in osrednje komunikacijske točke za stranko MOJ AS, do leta 2022 načrtujejo tudi optimizirane ter še hitrejše in preglednejše on-line storitve za reševanje škod svojih zavarovancev.

Skladno s strategijo 2017 – 2022 in poslovnim načrtom za prihodnje leto si bodo v Skupini AS prizadevali za vzdržno in dobičkonosno poslovanje. Načrtujejo nadaljnji razvoj zavarovanj, storitev in prodajnih poti. Pospeševali bodo spletno prodajo preko portala WIZ, na hrvaškem trgu pa so letos začeli s prodajo dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. V Sloveniji širijo ponudbo dodatnih zdravstvenih zavarovanj ter asistenc, namenjenih hitri dostopnosti zdravstvenih storitev in učinkovitemu zdravljenju. AS je še zlasti učinkovit pri dodatnih zdravstvenih zavarovanjih, kot so na primer Specialisti. Organizirali so več kot 4.500 pregledov in kot edina zavarovalnica v Sloveniji nudijo vrhunsko diagnostiko, zdravljenje in fizioterapijo v lastni ambulanti Zdravje AS v Ljubljani. Poleg tega je ambulanta nedavno pridobila prestižni naziv Olimpijski referenčni športno medicinski center in bo tako v mreži specializiranih ustanov sistematično skrbela za preventivo in zdravljenje vrhunskih športnikov.

Dejavnosti Adriatica Slovenice na trgu in v okviru skupine zagotavljajo uspešno uresničevanje načrtov poslovanja, med letošnjimi nagradami pa so najbolj ponosni na nagrado NAJ riziko življenjsko zavarovanje leta 2017, marketinško nagrado SPORTO in nagrado za najvišjo organizacijsko energijo v panogi.

 

 

Koper, 15. 12. 2017
VEČ INFORMACIJ: Odnosi z javnostmi AS: pr@as.si
Lea Cimperman Acman, vodja Odnosov z javnostmi pri Adriatic Slovenica, d. d., lea.cimpermanacman@as.si; 040 424 166