Delničarji bodo za zavarovalnici predlagali dividendo

Borzne družbe bodo v prihodnjih dveh tednih objavile poslovne rezultate za prvo trimesečje.

 

Pred vrati so finančna poročila, ki bodo pokazala kako so v resnici poslovale borzne družbe v prvem tromesečju letos. Karantena, ki je bila uvedena sredi marca, je odvzela zadnja dva tedna normalnega poslovanja, saj je večina podjetij svoje delavce poslala na delo od doma, na čakanje ali pa celo med brezposelne. Družbe so bile do zdaj razmeroma skope pri ocenjevanju poslovne škode, ki je nastala zaradi koronavirusa, tako da bomo prihajajoči teden lahko prvič realno ocenili posledice in dobili jasnejšo sliko o tem kako, je covid-19 prizadel bilance slovenskih družb.

V četrtek, 14. maja, bomo začeli s finančnimi rezultati banke NLB in Zavarovalnice Triglav, naslednji teden pa nadaljevali s Savo Re, Krko in Petrolom. Rezultati obeh zavarovalnic bodo še posebno zanimivi z vidika odločitve o (ne)delitvi dividend za leto 2019. Sava Re in Zavarovalnica Triglav sta kljub rekordnim dobičkom od Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) dobili priporočilo, naj se dividenda za lani zaradi tveganega poslovnega okolja letos ne izplača najmanj do konca septembra.

Koliko je to priporočilo na utemeljeno, obstajajo različna mnenja, borzni analitiki pa mislijo da zaradi odlične finančne kondicije in visokega presežnega kapitala po merilu Solvency 2 priporočilo ni potrebno. Poleg tega je Sava Re na svoji spletni strani objavila tudi rezultate stresnih testov, ki so pokazali, da je tudi v času, ko so bili delniški tečaji marca na najnižji ravni, raven kapitala še vedno močno presegala minimalni zahtevani količnik.

Upravi obeh zavarovalnic sta priporočilo AZN upoštevali in tako iz sklica letošnje skupščine delničarjev umaknili predlog delitve dobička. Ker pa gre za priporočilo in ne prepoved, bo zanimivo kaj se bo zgodilo skupščinah.

Društvo VZMD, ki združuje male delničarje, je za obe objavilo nasprotni predlog, v katerem predlaga dividendo – 1,05 evra bruto za delničarje Save Re in 2,5 evra bruto za delničarje Zavarovalnice Triglav.

To je višina, ki je v skladu z dividendno politiko obeh družb in bi jo po vsej verjetnosti predlagali tudi upravi. Ali bo ta predlog sprejet, je težko napovedati, glavne niti odločitve bodo seveda v rokah paradržavnih skladov. Pri Savi Re sta to Slovenski državni holding (SDH) in Modra zavarovalnica, v Triglavu pa SDH in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Zadnja imata skupaj 62,5 odstotka glasovalnih pravic v Triglavu, kar pomeni, da brez državnih glasov uprava Triglava dividende ne more izplačati. V Savi Re pa ta možnost obstaja, saj imajo paradržavni skladi namreč skupaj manj od 50 odstotkov kapitala in tako obstaja teoretična možnost, da bi mali delničarji državo lahko preglasovali.
Nekaj dni za obema zavarovalnicama letošnje poslovanje v prvem tromesečju razkrivata tudi Krka in Petrol. Prva po oceni uprave posluje odlično tudi v pandemiji medtem ko se bo Petrol zaradi zdravstvene krize in uvedbe karantene verjetno soočal z močnim upadom prihodkov.

 

 

O avtorju: Grega Meden

Grega Meden ima več kot 15 let delovnih izkušenj na finančnem področju. Svojo poslovno pot je začel leta 1999 v borznoposredniški hiši BPH in PM&A kot borzni posrednik in upravitelj ter jo nadaljeval kot vodja trgovanja v KD BPD. Od leta 2008 je zaposlen kot samostojni upravitelj v družbi Generali Investments (prej KD Skladi), kjer kot specialist za regijo skrbi predvsem za naložbe sklada Generali Jugovzhodna Evropa. V tujini je bil član upravnega odbora v makedonski družbi KD Fondovi A. D. Skopje (odslej Generali Investments) in investicijske družbe ZIF BLB Banja Luka.