Čustva pogosto vodijo v iracionalne odločitve

Želja vsakega vlagatelja je najti idealen in uspešen recept, kako oblikovati osebni naložbeni portfelj, ki bi mu omogočil predvsem visoke donose in upokojitev pri 50 letih, hkrati pa bi v obdobju varčevanja privarčeval za nakup nepremičnine in šolanje otrok. Žal takšne univerzalne formule ni.

 

 

Sestava osebnega portfelja je stvar vsakega posameznika in je odvisna od njegovih osebnostnih lastnosti, sprejemanja tveganja, naložbenih ciljev in časa varčevanja.

Pomembno je, da za vsak naložbeni cilj (nakup stanovanja, šolanje otrok) sestavite jedro portfelja, ki naj bo sestavljeno iz štirih do petih skladov, v katere naložite od 70 do 80 odstotkov vseh sredstev. Za osnovo so primerni predvsem globalni skladi, ki vlagajo na razvite trge, za katere lahko računamo, da bodo dosegali konstantne donose v daljšem časovnem obdobju.

V portfelju skladov moramo biti pozorni predvsem na to, da se naložbe skladov ne podvajajo oziroma, da se med seboj čim bolj razlikujejo. Priporočljivo je, da so sredstva enakomerno razporejena po posameznih panogah in državah. Če imata dva sklada podobno naložbeno strukturo, kar pomeni, da vlagata velik del sredstev v delnice istega podjetja, je treba opraviti določene prilagoditve portfelja.

Poleg podvajanja delnic se vam lahko zgodi, da imate v portfelju naložbe, s katerimi ste preveč izpostavljeni določenemu sektorju (na primer finance, zdravstvo …). Čeprav sektor v določenem trenutku prinaša nadpovprečne donose, ste s tem izpostavljeni prevelikemu tveganju, ker ste v veliki meri odvisni le od enega sektorja.

Pri dodajanju ožje usmerjenih vzajemnih skladov, ki ne sestavljajo jedro portfelja, pa morate biti zelo previdni. Dodatni vzajemni skladi bodo vašemu obstoječemu portfelju gotovo zvišali volatilnost in tveganje, po drugi strani pa vam bodo omogočali nadpovprečne donose. Delež takšnih skladov naj ne bi presegal 20 odstotkov celotnega portfelja.

Dogajanje na trgih vedno poskrbi za spremembo strukture naložbenega portfelja. Priporočljivo je, da tega najmanj enkrat na leto pregledate ter po potrebi prilagodite strukturo, da ta še naprej sledi zastavljenim ciljem. V sedanjem okolju pa ni čisto nič narobe, če portfelj spremljate in prilagajate aktivno. Zakonodaja s krovnimi skladi nam gre pri tem na roko. Vsekakor pa bodite bolj izbirčni pri izbiri naložb, saj je za nami daljše obdobje rasti delniških tečajev.

Še najboljša poteza bi bila, da se pri sestavi in spremljanju vašega portfelja posvetujete s finančnim svetovalcem. Izkušeni vlagatelji poznajo pravilo, ki pravi, da se je treba za uspešno vodenje naložb od teh čustveno distancirati, saj pretirana čustvena vpletenost pogosto vodi v iracionalne odločitve.

 

 

O avtorju: Sonja Lovše Bambič

Finančna svetovalka z večletnimi izkušnjami, ki je v družbi Generali Investments (prej KD Skladi) zaposlena že od leta 2005. Z vlagatelji ustvarja dolgoročni odnos, ki temelji na zaupanju, strokovnosti, transparentnosti, doslednosti in etičnosti. Vsak dan se srečuje z načrtovanjem strankinih finančnih pričakovanj in plemenitenjem njihovega premoženja.