Članom Petrol kluba podarjamo 30 EUR

Varčevanje je naravna pot, da dosežete tisto, česar ne morete imeti takoj – bodisi dodatek za svojo pokojnino, prispevek za otrokov lažji skok v samostojno življenje ali prihranek za uresničitev svojih sanj.


Prednosti paketov skladov:
•    zelo ugoden način varčevanja
•    brez pologa ter brez vstopnih in izstopnih stroškov**
•    varčevanje že z majhnimi zneski: že od 1 € na dan = 30 € mesečno
•    privarčevani znesek lahko kadarkoli v celoti dvignete

EKSKLUZIVNA UGODNOST: Članom Petrol kluba za 150 točk ob sklenitvi katerega koli paketa skladov KD Skladi po enem letu varčevanja podarimo obrok v višini 30 evrov!*

Možnost pridobitve potrdila Petrol kluba: od 1. 9. 2013 do 31. 10. 2013.

Termin izkoriščanja potrdila Petrol kluba: od 1. 9. 2013 do 15. 11. 2013.

Ugodnost izkoristite s potrdilom Petrol kluba
na sedežu družbe KD Skladi ali v poslovalnicah KD Finančna točka (v prostorih Adriatic Slovenice d. d.).

INFORMACIJE:
T: 080 80 24E: nasvet@kd-skladi.si;   I: http://www.kd-skladi.si/3-zbirke-zgodb/


    
*Vlagatelji, ki bodo s predložitvijo potrdila Petrol kluba do 15. 11. 2013 sklenili enega izmed paketov skladov in vanj do najkasneje 31. 1. 2015 vplačali 12 obrokov ter jih v tem obdobju ne bodo izplačali, bodo prejeli dodaten obrok v paket skladov v višini 30 EUR. Znesek bo nakazan najkasneje do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil vplačan 12. obrok. Vsak vlagatelj je upravičen le do enega dodatnega oziroma 13. obroka ali vplačila, četudi sklene več paketov skladov. Akcije se izključujejo. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možno izplačilo obroka v gotovini.
**  Izstopni stroški se zaračunajo le v primeru izplačila pred potekom petih let od prvega vplačila in znašajo 2,5 %.
Prospekt KD Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.