Čas za odmor?

Globalni kapitalski trgi so novo leto začeli z negativnimi donosi. Nič nepričakovanega, posebej po močni rasti v decembru. Z dobrimi gospodarskimi podatki imajo delnice osnovo za rast, a bliža se čas, ko bomo priča tudi močnejši korekciji, saj na primer indeks S&P brez večje korekcije raste že vse od začetka junija 2012, ko se je končala zadnja malo močnejša 10-odstotna korekcija. 19 mesecev močne rasti, ko je S&P zrasel za 43 odstotkov! Takšna obdobja so v zgodovini prej redkost kot nekaj vsakdanjega, zato na tem mestu kanček več previdnosti ni odveč.

Trenutna rast ima sicer svoje korenine deloma tudi v poceni denarju, ki ga ustvarjajo globalne centralne banke, a rast mora prej ali slej najti oporo v realnemu sektorju oziroma rasti podjetij. Največja ameriška podjetja, ki sestavljajo indeks S&P, so v zadnjih nekaj letih uspešno poslovala, a rast je bila kljub vsemu bistveno manjša kot rast na borzah. Zato se postavlja vprašanje, v kolikšni meri borze že vračunavajo višjo gospodarsko rast oziroma močno rast dobičkov v prihodnosti. Če pogledamo vrednotenja S&P, vidimo, da za približno 10 odstotkov presegajo desetletno povprečje. To ni ekstremna situacija in v balonih so tečaji oziroma vrednotenja zrasla precej višje, a vseeno se je treba zavedati, da je večina torte že pojedene. Profitne marže so rekordne, podjetja so se reorganizirala in posledično je novih prihrankov znotraj obstoječega poslovanja malo. Pred podjetji je nov investicijski ciklus, ki nujno nekaj časa prinese višje stroške, nižje marže ter poveča negotovost, ali so sredstva investirana uspešno, vse to pa negativno vpliva na vrednotenja.

Vrednotenja v Evropi so ugodnejša, saj je zaradi strahu pred krizo, razpadom evra in Evrope nasploh delniški trg v Evropi zaostal za ameriškim v obdobju po letu 2009. Po knjigovodskih vrednostih so evropske delnice cenejše kot zgodovinsko povprečje, pri primerjavi EV/EBITDA pa so vrednotenja v Evropi nekoliko nad zgodovinskim povprečjem. To gre pripisati predvsem večji zadolženosti evropskih podjetij in različni sestavi gospodarstva (močan tehnološki sektor z velikimi presežki denarja v ZDA). Močno negativno na evropska vrednotenja vplivajo periferna gospodarstva, saj so recimo italijanska ali španska podjetja močno zadolžena, nemška pa so zgodovinsko gledano podcenjena v primerjavi z ameriškimi.

V 2014 lahko na globalnih trgih pričakujemo močnejši popravek tečajev, saj je rast iz leta 2013 nevzdržna. Bo pa zelo verjetno ta popravek – gledano skozi prizmo zgodovine – odlična nakupna priložnost. Gospodarstva so v zadnjih letih postala odpornejša proti šokom, zato ni strahu za rast v naslednjih nekaj letih.

Aleš Lokar, KD Skladi