Biotehnologija kot industrija prihodnosti

Podatki, algoritmi in vse večja računska moč.

 

 

Na finančnem webinarju z dr. Marinko Žitnik smo spoznali, kako algoritmi na podlagi izkušenj strojnega učenja, velikega števila podatkov in računske moči prepoznajo vzorce, ki omogočajo korenite preboje na vseh področjih človekovega delovanja. Praktično v vseh panogah se pojavljajo podjetja, katerih temeljna dejavnost je osnovana na umetni inteligenci in strojnem učenju, njihovi poslovni modeli pa so hitro skalabilni in se hitro širijo po svetu.

Zgodovina nas uči, da se nosilnost posameznih panog znotraj gospodarstva in njihov vpliv na gospodarsko rast skozi obdobja močno spremenijo. Na kapitalskih trgih se to izkazuje v deležu posamezne panoge v borznem indeksu. Tako največji del sestave indeksa S&P, indeksa (po vrednosti) največjih ameriških podjetij, ki so uvrščena na borzi NYSE in NASDAQ, zajemata panogi: informacijska tehnologija 28 % in zdravstvo 13,5 %. Napovedi kažejo, da bodo porabljena sredstva v zdravstvu do leta 2027 samo v ZDA porasla iz 3.000 milijard dolarjev v letu 2019 na več kot 5.000 milijard dolarjev v letu 2027. Prvo avtonomno orodje umetne inteligence v vsakdanji medicinski praksi je bilo v ZDA odobreno leta 2018, kar vsekakor nakazuje na izjemen potencial rasti na tem področju in nove priložnosti.

Med webinarjem smo prejeli številna vprašanja in zanimalo vas je tudi, v katerih podskladih znotraj Generali Krovnega sklada je mogoče vlagati v biotehnologijo?

Biotehnologija je vsekakor industrija prihodnosti, ki bo imela neizmeren vpliv na nove pristope v medicini, farmaciji in vsakdanjem življenju. Vsekakor je vredno razmisliti o vseh naložbenih priložnostih in upoštevati, da se glede razmerja med tveganjem in potencialnim donosom uvršča med bolj tvegane naložbe. Znotraj Generali Krovnega sklada je del naložb razpršenih v biotehnološka podjetja. Danes izpostavljamo dva podsklada, prek katerih lahko postanete del uspešnih zgodb, ki zaposlujejo največje svetovne talente in hitro uresničujejo ideje: Generali Vitalnost in Generali Amerika.

Pravilno naložbeno strategijo lahko sestavite z našim finančnim svetovalcem na brezplačnem posvetu in hkrati izkoristite ugodnost, ki jo nudimo vsem novim vlagateljem.

Prijavite se na brezplačni finančni posvet