Bi radi začeli investirati, pa ne veste kako?

Ko se odločamo za plemenitenje prihrankov, je pomembno, da najprej poznamo naložbene razrede in kaj nam ti nudijo.

Kaj sploh je naložbeni razred?

Naložbeni razred je skupina naložb, ki imajo podobne značilnosti in za katere veljajo enaki zakoni in predpisi. Naložbe s fiksnim donosom, obveznice, delnice, nepremičnine in alternativne naložbe so pogosti primeri naložbenih razredov. Med različnimi naložbenimi razredi je običajno zelo majhna korelacija, v nekaterih primerih pa tudi negativna. Za vsakega od naložbenih razredov je značilna določena stopnja tveganja, eni so bolj drugi pa manj tvegani. Za vse pa je značilno, da njihova cena niha. Med seboj se tako razlikujejo po tem, koliko je vlagatelj pripravljen tvegati in kakšen donos pričakuje od svojega vložka.

Zakaj so naložbeni razredi uporabni?

Finančni svetovalci se osredotočajo na razporeditev med naložbenimi razredi kot način za pomoč vlagateljem pri diverzifikaciji njihovih portfeljev, da bi dosegli optimalni donos glede na tveganje, ki se mu želi vlagatelj izpostaviti. Vlaganje v več različnih naložbenih razredov zagotavlja določeno mero raznolikosti pri izbiri naložb in zagotavlja zmanjševanje tveganja. Pričakuje se, da bo vsak naložbeni razred odražal različne značilnosti tveganja in donosnosti naložbe ter da se naložbe v različnih naložbenih razredih različno odzivajo na novice – to pomeni, da bo določena novica imela pozitiven vpliv na delnice, na obveznice pa negativen.

Torej naložbene razrede lahko razumemo tudi kot široko paleto izbora varčevalnih možnosti, ki vlagatelju omogočajo, da pri investicijah upošteva osebne želje, potrebe in zmožnosti. Vsak razred ponuja prednosti in posledice, ki jih mora vlagatelj razumeti, ko se odloča za določeno varčevalno strategijo. Zato smo tu mi in naša ekipa finančnih svetovalcev, ki vam bo znala pomagati pri razumevanju in oblikovanju varčevanja, ki bo usklajeno z vašimi pričakovanji.