Azijske naložbe v energetiko

Po podatkih azijske razvojne banke morajo azijske države za zagotavljanje nemotene oskrbe z energenti v prihodnjih 25 letih v energetski sektor vložiti skoraj 12 bilijonov ameriških dolarjev. Poraba energentov naj bi se v tem času podvojila, največji prirast k potrošnji pa bo prispevala Kitajska.

Povpraševanje po energentih naj bi v regiji raslo z 2,1-letno stopnjo rasti, kar bistveno presega svetovno povprečje, saj naj bi svetovno povpraševanje po energentih raslo »zgolj« z 1,5-odstotno stopnjo rasti. Azijska razvojna banka ocenjuje, da naj bi se levji delež investicij, kar 73 odstotkov, namenil za proizvodnjo in oskrbo z električno energijo ter za oskrbo s toploto. Za proizvodnjo, predelavo in transport zemeljskega plina naj bi se porabilo 11 odstotkov vsega zneska, preostali znesek pa naj bi se namenil za izkoriščanje surove nafte in premoga.

Zaradi zagotavljanja financiranja tako astronomsko visokih investicijskih izdatkov je večina azijskih držav že začela reforme ali pa pripravljajo reforme na področju pridobivanja energentov in oskrbe z njimi. Te se že danes kažejo v postopnem dvigu tarif in ostalih dajatev na področju oskrbe z električno energijo, zemeljskim plinom in naftnimi derivati z namenom krepitve bilanc podjetij, ki bodo v prihodnje nosila večino investicijskega bremena.  

Sašo šmigić, KD Skladi