ATVP svari pred nepremišljenimi naložbami

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) v zadnjih dneh opaža pojav oglasov, ki kot alternativo negotovim razmeram na kapitalskih trgih, praviloma z obljubo visokih donosov, vlagateljem ponujajo posle valutnega trgovanja (valutne algoritme, promptno valutno trgovanje ipd.).

 

 

ATVP opozarja, da so tovrstne naložbe izredno tvegane, saj ne gre za finančne instrumente, urejene z zakonom o trgu finančnih instrumentov, trgovanje z njimi ni nadzorovano s strani ATVP, obljubljene donosnosti pa ne odražajo dejanskih realiziranih donosnosti.

Zaradi navedenega ATVP odsvetuje tovrstne naložbe in vlagateljem priporoča, da v primeru prejema tovrstnih ponudb ravnajo zelo previdno in upoštevajo vsebino tega sporočila.

ATVP vlagatelje ob tem opozarja na temeljna pravila vlaganja in sicer:
– poučite se o morebitnih tveganjih, povezanih z naložbo,
– preverite, ali ima družba dovoljenje za opravljanje svoje dejavnosti,
– posebej bodite pazljivi pri obljubah visokih donosov (tj. več od 5-odstotnega donosa),
– bodite pazljivi pri programski opremi, ki samodejno ustvarja transakcije namesto vas,
– predvsem bodite previdni, ko se od vas zahtevajo podatki o vaši kreditni kartici.

 

Vir: ATVP