Ameriška podjetja s polno paro naprej

Smo sredi sezone objav rezultatov za prvo polletje. Ameriška podjetja kot po navadi prednjačijo v hitrosti obveščanja svojih vlagateljev v primerjavi z evropskimi, kjer nas velika večina objav šele čaka. Zato je za sodbo o stanju evropskih podjetij še prezgodaj, lahko pa na podlagi rezultatov ameriških podjetij mirno rečemo, da poslujejo odlično, rastejo, zaposlujejo in prinašajo vse več dobička.

Do zdaj je objavila rezultate približno polovica podjetij iz indeksa S&P500. 60 odstotkov podjetij je objavilo večji dobiček od pričakovanj, na prihodkovni strani pa je takih kar dve tretjini. Za lažjo predstavo, kaj to dejansko pomeni, je treba dodati še stopnje rasti. Na letni ravni je rast prihodkov 8,1 odstotka, rast dobičkov pa kar 15,8 odstotka. Skupna pričakovanja za rast dobička podjetij iz S&P500 za letošnje leto so se sicer zanemarljivo znižala, na 14,2 odstotka, so se pa pričakovanja za prihodnje leto dvignila za pol odstotne točke, na 15,3 odstotka. Te stopnje rasti predvsem pa ravni dobičkonosnosti so nekaj, o čemer lastniki slovenskih podjetij lahko samo sanjamo. Več kot očitno je, da konstantna borba z državno birokracijo in lobiji ter včasih slaba uprava onemogočajo našim podjetjem (razen častnih izjem), da bi svojim lastnikom zagotavljala približno podobne rezultate, kot jih tuja podjetja svojim lastnikom.

A vrnimo se na rezultate in poglejmo še sektorski razrez. Izjemno je presenetil sektor zdravstva, kjer je kar 75 odstotkov podjetij objavilo višje dobičke in kar 90 odstotkov višje prihodke od pričakovanj. Prestrukturiranje panoge po množičnem zapadanju patentov v prejšnjih letih je obrodilo sadove. Izstopata še sektorja informacijske tehnologije in energije, kjer je pozitivno presenetili dve tretjini vseh podjetij. Digitalizacija sveta in gospodarskih procesov se nadaljuje, kar bo tudi v prihodnje IT-sektorju zagotavljajo nadpovprečno rast. Ni pa povsod tako rožnato. Sektorja ožje in široke potrošnje, kamor spadajo tako avtomobili kot pralni stroji in kruh, še naprej dosegata relativno slabe rezultate. Ta podjetja so spet razočarala vlagatelje. še vedno lahko za večino razočaranja okrivimo trge v razvoju ter tečajne razlike in padanje marž oziroma večjo konkurenco na teh trgih. Zagotovo pa je del problemov v podjetjih samih, saj na primer nedavni prehranski škandal na Kitajskem, ko je kitajski dobavitelj verigam restavracij s hitro prehrano prodajal meso z močno pretečenim rokom uporabe, ne vpliva pozitivno na rast poslovanja in večje dobičke.

Sklenemo lahko, da so motor svetovnega gospodarstva še vedno ZDA in da je slika njihovega gospodarstva med vsemi velikimi svetovnimi gospodarstvi najbolj zdrava.

Aleš Lokar, KD Skladi, d. o. o.