Ko se odločate za varčevanje, si zaslužite, da vam svetujejo najboljši!

samo do konca oktobra*

* Generali Investments, Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja Generali Krovni sklad s 16 podskladi. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) podskladov ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.generali-investments.si, kjer vlagatelj najde tudi druge podatke in informacije o skladih. Velja za enkratna vplačila v podsklad ali vplačila v varčevalni načrt Moj izbor pa bodo prispela na transakcijski račun posameznega podsklada v času od 1. 9. 2020 po 0.01 uri pa do 31. 10. 2020 do vključno 0.01 ure zjutraj, bo družba za upravljanje v navedenem obdobju zaračunala 50 % vstopnih stroškov. Navedena ugodnost velja tudi za prenos sredstev vlagateljev iz podsklada Generali MM, sklad denarnega trga – EUR, v okviru pristopnih izjav tipa VI (prenose, pri katerih se sicer zaračunajo vstopni stroški). Popust ne velja za vstopne stroške pri obročnem vplačevanju (vsa vplačila na pristopne izjave PV, VP ali OV), ki ostanejo nespremenjeni.

Želite BREZPLAČNO prejeti e-novičke z nasveti o varčevanju?

Prijavite se na e-novice in začnite bogatiti svoje znanje o varčevanju v vzajemnih skladih.

x