Ob 30-letnici družbe vam podarjamo 30 evrov!
HVALA, ker smo skupaj že 30 let.