BREZPLAČNI FINANČNI WEBINAR

Prijavite se na brezplačni finančni webinar

Več

KD Skladi z vami odslej kot
Generali Investments

Družba KD Skladi, prva slovenska družba za upravljanje, je letos postala del mednarodne skupine Generali in znotraj nje del družine družb za upravljanje Generali Investments. Ne glede na spremembo imena smo Generali Investments še vedno mi, družba, ki najbolje pozna potrebe slovenskih vlagateljev, ima najbolj priznano in največkrat nagrajeno ekipo strokovnjakov ter najdaljšo tradicijo upravljanja premoženja na trgu.

V svetu številk ste nam vedno pomembni vi. Tu smo za vas.

Vabimo vas, da se nam pridružite in do konca oktobra izkoristite oprostitev vstopnih stroškov.*

Oglasite se in začnite varčevati zdaj

Novim vlagateljem bomo ob začetku varčevanja podarili vrednostni bon 30 €**

* Vlagateljem, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja kateregakoli podsklada Generali Krovnega sklada, njihova enkratna vplačila v podsklad ali vplačila v varčevalni načrt Moj izbor pa bodo prispela na transakcijski račun posameznega podsklada v času od 9. 9. 2019 po 0.01 uri pa do 1. 11. 2019 do vključno 0.01 ure zjutraj, družba za upravljanje v navedenem obdobju ne bo zaračunala vstopnih stroškov, ki so določeni v prospektu z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in na spletni strani www.generali-investments.si.
Popusti se ne seštevajo. Če je vlagatelj član AS Kluba ugodnosti oziroma je ugodnosti ali popustov več, se za vlagatelja upošteva samo en popust, in sicer tisti, ki je zanj ugodnejši.
** Novi vlagatelji, fizične osebe, ki v evidenci imetnikov investicijskih kuponov družbe Generali Investments d.o.o. še niso navedeni kot vlagatelji, torej nimajo in niso imeli odprtih pristopnih izjav, in ki bodo pristopili k pravilom upravljanja kateregakoli podsklada Generali Krovnega sklada od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, bodo prejeli enkratno dodatno vplačilo v izbran podsklad v višini 30 EUR, če bodo na dan priprave podatkov za dodatno vplačilo še vedno imetniki enot premoženja v podskladih Generali Krovnega sklada, ki ustrezajo 30 EUR. Dodatno vplačilo se prejme v sklad, v katerega je vlagatelj opravil prvo vplačilo, oziroma v prvi sklenjen in aktiviran varčevalni načrt.