Entries by Mateja Stopar

Obvestilo o prejemu odločbe ATVP o izdaji dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov – skladov zasebnega kapitala

Generali Investments d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da je prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 10. 10. 2019, s katero je bilo družbi Generali Investments d.o.o. izdano dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov – skladov zasebnega kapitala.

Obvestilo o spremembi v nadzornem svetu

Generali Investments d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da je edini družbenik družbe Generali Investments d.o.o., družba Adriatic Slovenica d.d., za novo članico nadzornega sveta družbe imenovala Katarino Guzej z mandatom od 2. 9. 2019 do poteka mandata preostalih članov, to je do 13. 2. 2023.

Obvestilo o spremembi imena družbe

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da se je preimenovala v Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., skrajšana firma: Generali Investments d.o.o.

Tehnološke inovacije spreminjajo svet

Tehnološki indeks Nasdaq se je v letošnjem letu, po strmem padcu konec lanskega leta, ponovno približal najvišjim vrednostim v svoji zgodovini. Samo v letošnjem letu je pridobil že več kot 16 odstotkov, če spremembo merimo v evrih. V zadnjih petih letih se je indeks okrepil prek 120 odstotkov ali za dobrih 16 odstotkov na leto.

KD Skladi ponovno najboljša slovenska družba za upravljanje z najboljšim upravljavcem premoženja

(Ljubljana, 20. marec 2019) Že četrto leto zapored smo počaščeni, ker smo bili ponovno prepoznani kot družba za upravljanje z najboljšim upravljavcem premoženja. Na letošnjem dogodku Naj upravljavec vzajemnih skladov v Sloveniji, je Luka Flere, CFA, direktor naložbenega sektorja KD Skladov, prejel najvišji naziv za upravljanje premoženja v Sloveniji in postal naj upravljavec premoženja za leto 2019.

Evropske banke in ECB

Leto 2018 je bilo eno najslabših za evropske finančne in še posebej bančne delnice v zadnjih desetih letih. Večina je končala močno v rdečih številkah. Indeks evropskih finančnih delnic je izgubil več kot 22 odstotkov in s tem postal najslabša evropska panoga. Leto 2019 je prineslo delni preobrat, saj so nekatere bančne delnice v dveh mesecih dosegle tudi 15- in večodstotni donos.