Entries by Katja Jekovec

Nedelovanje spletne poslovalnice

Spoštovani vlagatelji, obveščamo vas, da bo v sredo, 13. 11., od 20. ure dalje zaradi nujnih vzdrževalnih del dostop do spletne poslovalnice družbe Generali Investments d.o.o. moten danes.

Z Viktorijo v Tokio

Tina Mrak in Veronika Macarol, jadralki v razredu 470, odhajata poleti na Dansko na svetovno prvenstvo, na katerem se bodo delile prve norme za olimpijske igre
v Tokiu leta 2020.

Obrestne mere, inflacija in rast dolarja

Objave rezultatov poslovanja za 1. četrtletje gredo počasi h koncu in vlagatelji so si oddahnili. Rezultati so v povprečju nekoliko boljši od pričakovanj in tudi napovedi za preostanek leta so relativno stabilne, kar v vse večji globalni negotovosti pri vlagateljih vzbuja občutek ugodja. A zatišje je lahko precej kratkotrajno. Pričakovanja o višjih obrestnih merah se krepijo, geopolitična nepredvidljivost ostaja, določene ekonomske kategorije pa postajajo vse bolj nepredvidljive.

Obvestilo o sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev dne 16. 4. 2018 sklenila novo pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za KD Krovni sklad z Abanko d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki se prične uporabljati dne 27. 5. 2018. Tega dne preneha veljati obstoječa pogodba o opravljanju skrbniških storitev.

Izplačila iz podskladov KD Krovnega sklada v času od 30. marca do 2. aprila 2018

Spoštovani vlagatelji, obveščamo vas, da je v večini držav Evropske unije v petek, 30. marca 2018 , praznik in dela prost dan, ponedeljek, 2. april 2018 , pa je dela prost dan tudi v Sloveniji. Slovenske banke bodo poravnale plačila prek evropskih plačilnih sistemov, ki 30. marca 2018 ne bodo delovali, zato bodo slovenske banke plačilne storitve izvršile prvi naslednji delovni dan, tj. v torek, 3. aprila 2018.