Entries by Katja Jekovec

Obvestilo o spremembi v lastniški sestavi

Generali Investments, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja Generali Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča, da je dne 3. 1. 2020 prišlo do združitve zavarovalnic Generali zavarovalnica d. d. in Adriatic Slovenica d. d. na način, da se je Adriatic Slovenica d. d. pripojila k zavarovalnici Generali d. d.

Varčevanje za otroka v 4 točkah

Starši imamo do svojih otrok veliko odgovornost. Poleg zagotavljanja varnega in zdravega okolja, primerne izobrazbe, bontona, športnih spretnosti in številnih drugih vrednot se danes večina staršev, ki imajo majhne otroke zaveda, kako pomembno je, da pravočasno začnejo varčevati za čas, ko bodo otroci potrebovali še kaj več kot samo mamino pozornost, poln želodček in toplo sobico.

Nedelovanje spletne poslovalnice

Spoštovani vlagatelji, obveščamo vas, da bo v sredo, 13. 11., od 20. ure dalje zaradi nujnih vzdrževalnih del dostop do spletne poslovalnice družbe Generali Investments d.o.o. moten danes.

Z Viktorijo v Tokio

Tina Mrak in Veronika Macarol, jadralki v razredu 470, odhajata poleti na Dansko na svetovno prvenstvo, na katerem se bodo delile prve norme za olimpijske igre
v Tokiu leta 2020.

Obrestne mere, inflacija in rast dolarja

Objave rezultatov poslovanja za 1. četrtletje gredo počasi h koncu in vlagatelji so si oddahnili. Rezultati so v povprečju nekoliko boljši od pričakovanj in tudi napovedi za preostanek leta so relativno stabilne, kar v vse večji globalni negotovosti pri vlagateljih vzbuja občutek ugodja. A zatišje je lahko precej kratkotrajno. Pričakovanja o višjih obrestnih merah se krepijo, geopolitična nepredvidljivost ostaja, določene ekonomske kategorije pa postajajo vse bolj nepredvidljive.

Obvestilo o sklenitvi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

KD Skladi, d. o. o., Dunajska 63, Ljubljana, ki upravlja KD Krovni sklad, na podlagi 214. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 31/15 s spremembami) obvešča javnost, da je na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev dne 16. 4. 2018 sklenila novo pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za KD Krovni sklad z Abanko d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, ki se prične uporabljati dne 27. 5. 2018. Tega dne preneha veljati obstoječa pogodba o opravljanju skrbniških storitev.